Komentář Centra bezpečnostních studií (CEBES) - Privatizace bezpečnosti v přímém přenosu aneb (ne)máš na to pět let a (ne)platí ukaž co umíš

Privatizace bezpečnosti v přímém přenosu aneb (ne)máš na to pět let a (ne)platí ukaž co umíš

 

CEBES, 2. 5. 2018

Ředitelé bezpečnostních sborů, včetně zpravodajských služeb, mají od roku 2012 dle zákona pětileté funkční období s možností takové funkční období jedenkrát prodloužit. Neměla by tedy být dána šance každému nově jmenovanému řediteli ukázat co v něm je? A proč to je zrovna pět let?

 

Na to si dnes už asi málokdo vzpomene. Těsně před volbami v roce 2006, v diskusním pořadu veřejnoprávní televize, se dva ministři vnitra – stávající a budoucí – prostě dohodli, že funkční období – tehdy se jednalo o policejního prezidenta – bude pětileté, protože se nebude nikdy překrývat se čtyřletým mandátem Poslanecké sněmovny. Dalo by se to označit za zásadní krok k odpolitizování funkce na vrcholu pyramidy významných bezpečnostních sborů. Podle zákona z roku 2003 (účinného od 1. ledna 2007) totiž platilo, že ředitelé bezpečnostních sborů jsou v podstatě neodvolatelní, pokud nespáchají trestný čin nebo závažný kázeňský přestupek. Odvolání z funkce od té doby může být realizováno pouze s ukončením služebního poměru. V minulosti ani u jednoho ředitele GIBS nepadlo žádné obvinění, natož meritorní rozhodnutí. A přesto dnes odchází již druhý ředitel GIBS, aniž by ukončil celé své první funkční období. Uniká tak smysl pětiletého mandátu, který byl jednak v oddálení bezpečnostních sborů od politiky, ale také v pevně daných zákonných mantinelech – za užití konkrétních kontrolních mechanismů – ponechání prostoru pro realizaci vlastní vize a náplně vrcholové funkce. Pomyslnou odměnou mělo být opětovné jmenování na druhé pětileté období. Trestem zařazení na jinou pozici v bezpečnostním sboru a přiznání neúspěchu s realizací své vlastní vize. Konec pohádky, zpět do reality – mocenské zájmy vždy převáží, a proto je služební zákon s dvojnásobným pětiletým mandátem pro šéfa bezpečnostního sboru v praxi jen virtuální realitou. Pokud si navíc někdo záměrně a cíleně zaměňuje stát za svojí soukromou firmu, stejně jako v minulosti Vít Bárta či v dnešních dobách Andrej Babiš, tak postrádá služební zákon absolutně smysl, protože v takovém pojetí je zákonem, a tím kdo určuje pravidla a mantinely, majitel firmy.  

 

Majitel firmy pak bude i ten, v jehož rukou bude právo provést a řádně prodat inscenované výběrové řízení pro masy. Připomeňme, že pro jmenování nového ředitele GIBS zákon žádné výběrové řízení nevyžaduje. Inspekce má výjimku, stejně jako zpravodajské služby. Nevyžaduje se ani dvanáctiletá praxe v bezpečnostních sborech. Pouze vysokoškolské vzdělání, bezúhonnost a osobnostní, zdravotní, fyzická a bezpečnostní způsobilost. Odhadem to splňují desítky tisíc lidí v České republice. Pokud se služební funkcionář s personální pravomocí, tedy předseda vlády, rozhodnul vyhlásit výběrové řízení podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – zakázat mu to nikdo nemůže – tak si zbytečně omezil manévrovací prostor a měl by postupovat tak, jako by žádná výjimka neexistovala. To je ale málo pravděpodobné a spíše se tedy bude jednat o jakési kvazivýběrové řízení. Určitě se tak bude prezentovat a bude tam i několik předem vybraných kandidátů. To už tady taky jednou bylo a vznikl kočkopes, jehož následky se na policejním prezidiu řeší dodnes. A abychom nezapomněli, připomeňme si transparentní výběrové řízení na místo policejního prezidenta v režii Víta Bárty, kdy byl vybrán objektivně absolutně nejhorší a nejvíce neschopný kandidát ze všech. Výběrové řízení je s velkou mírou pravděpodobnosti šité na míru a stane se opět jen představením pro veřejnost. Nakonec, dle zveřejněných informací, se může přihlásit jakýkoliv příslušník kteréhokoliv bezpečnostního sboru s nulovou zkušeností s řízením z krajské, natož celorepublikové úrovně (připouští se o 2 stupně nižší služební hodnost, hojně používaná třeba na okresní úrovni). Dále uchazeč nebude muset mít bezpečnostní prověrku, ale postačí, po vzoru kanceláře prezidenta republiky, když pouze požádá a pár let ve funkci počká, zda ji třeba i dostane. Nepožaduje se ani žádná, třeba i minimální, znalost cizích jazyků, žádné právně či třeba ekonomicky laděné vysokoškolské vzdělání atd. To všechno v úžasně transparentním výběrovém řízení na generálskou pozici šéfa jednoho z nejdůležitějších bezpečnostních sborů zjevně není podstatné. Alespoň zase bude mít, na rozdíl od premiéra, svého šéfa, čisté lustrační osvědčení.

 

A kdo skutečně kvalifikovaný bude mít odvahu vstoupit do takového připravovaného kvazivýběrového řízení, které od počátku bude připomínat všechno možné, ale klasické výběrové řízení jen těžko, a předstoupit i před veřejnost, když pozice ředitele GIBS je nepopiratelně za poslední roky nejturbulentnější ze všech bezpečnostních sborů, pokud pomineme zfušované odvolávání a navracení generálních ředitelů Vězeňské služby z dílny ministrů spravedlnosti za ANO? Jistě bude na tuto funkci celá řada zájemců, kteří budou zcela nezištně, rozvážně a rozšafně nabízet své nejlepší služby ve prospěch společnosti… Ale zcela vážně. Nelze očekávat, že by nějaký dobrodruh chtěl jít dělat funkci, která je v průsečíku exekutivních, politických, bezpečnostních, mocenských a byznysových zájmů. Za všech okolností bude muset ve své funkci čelit střetům a tlakům, nejen ze strany politiků, ale i od různých aktivních aktivistů, novinářů, všehoznalců a jiných (ne)umětelů, kteří budou ze všeho nejvíc rozumět tomu koho trestně stíhat a koho nikoliv. Nelze ani vážně uvažovat o tom, že toto nelze dělat bez elementární politické podpory. Také samozřejmě platí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Na inspekci ale nejde nic nedělat. GIBS je zavalená podněty a oznámeními – pořád je vnímána jako spasitel bezpečnostního světa – se kterými se musí nějak vypořádat. Dokonce čas od času přijde i oznámení přímo z bezpečnostních sborů, přičemž v takovém případě je větší míra poznatků, které se musí rozpracovat pomocí operativních prostředků. Takže problémy budou vždycky.

 

Co dalšího uniká široké (nejen) laické veřejnosti je fakt, že ředitel inspekce nepotřebuje být v dennodenním kontaktu s předsedou vlády. Na rozdíl od policejního prezidenta nebo generálního ředitele Celní správy či Vězeňské služby disponuje ředitel GIBS samostatností kompetenční i ekonomickou – to byl i legislativní záměr – skutečně nezávislá inspekční instituce. Ředitel je předsedovi vlády z výkonu své funkce sice odpovědný, ale premiér, kromě rozhodování ve věcech služebního poměru ředitele, už jenom schvaluje organizační strukturu a bere na vědomí zahájení poslanecké kontroly. Nanejvýš může ještě sdělit svoji představu, jak by měla inspekce fungovat a občas požádat ředitele o nějakou informaci, která mu ale může být z různých důvodů odepřena. Za to se od něj očekává, že prosadí návrh rozpočtu, v zájmu inspekce bude vystupovat ve vládě a zastane se ředitele, když bude napadán ostatními politiky a médii. Skutečně si někdo myslí, že takto to může fungovat u osoby, kterou by si osobně pan předseda vlády nevybral? Nebo ještě lépe: osoby, která by nebyla premiérovi vybrána lidmi, vůči kterým má téměř absolutní důvěru a které jsou mu velmi blízké? Jména si můžete dosadit sami, moc jich nebude. Snad si nikdo příčetný nemůže ani pomyslet, že by si jako lišku do kurníku pustil premiér A. Babiš na GIBS někoho skutečně nezávislého, který by nerespektoval pokyny jeho nebo osoby jemu blízké. A navíc by byl teoreticky neodvolatelný. Takový člověk by musel být chudý duchem, aby se do nějakého takového „výběrového“ řízení za stávající dlouhodobě zcela neudržitelné politické situace hlásil. Za stavu, kdy by navíc skutečně trestně stíhaný předseda vlády v demisi odmítal odstoupit i v případě rozhodnutí první soudní instance v jeho neprospěch (tzn. nezávislý prvoinstanční soud by nepravomocně uznal premiéra vinným ze spáchání zvlášť závažných zločinů s trestní sazbou 5-10 let, tedy setrvají-li nezávislí státní zástupci na svém dosavadním názoru, že trestní stíhání premiéra je oprávněné). Snad nikdo neočekává, že bude platit původní záměr a jistá zákonná volnost pro ředitele GIBS – máš pět let a teď sám ukaž, co dovedeš a umíš.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ
VŠ CEVRO INSTITUT
(CEBES)

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic

tel.: +420 221 506 750 /  email: cebes@vsci.cz/

www.cevroinstitut.cz