Konference: Návrh zákona o realitním zprostředkování

Datum konání akce:

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Návrh zákona o realitním zprostředkování – Teorie i praxe podnikání na realitním trhu. Konference se uskuteční na půdě VŠ CEVRO Institut ve středu 14. března 2018 od 16:30 hod.

Program

16:00 – 16:30  REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

16:30 – 16:45  ÚVODNÍ SLOVO

  • doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – vedoucí katedry soukromého práva CEVRO Institut, katedra občanského práva Právnická fakulta UK

16:45 – 19:00:  REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ – PRAXE A NÁVRH NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

  • Ing. Bc. Pavel Rakouš – vedoucí oddělení realitní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  • Ing. arch. Jan Borůvka – generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR
  • JUDr. Daniela Šustrová – CEVRO Institut, Katastrální úřad pro hl. m. Prahu, ředitelka kanceláře ředitele
  • JUDr. Valentina Nedělová – CEVRO Institut, advokátka
  • Ing. Daniel Kotula – RE/MAX ČR, realitní makléř
  • JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MCIArb – CEVRO Institut, rozhodce

Pokud máte zájem zúčastnit se, zaregistrujte se, prosím, do 7. 3. prostřednictvím online formuláře níže. Přihlášené zdvořile prosíme o úhradu konferenčního poplatku ve výši 290 Kč (vč. DPH). Pro zájemce z řad studentů a absolventů VŠ CEVRO Institut platí zvýhodněné vstupné ve výši 150 Kč. Platbu, prosíme, proveďte na účet č. 2261283036/5500 pod variabilním symbolem 14032018, a to nejpozději do 12. 3. 2018.