Martin Luther po 500 letech: Reforma církve, nebo sociální progresivismus?

Datum konání akce:

Na přelomu října a listopadu uplynulo 500 let od doby, kdy Martin Luther přibil na dveře kostela v saském Wittenbergu svých 95 tezí, které změnily svět. Schizma rozdělilo univerzální křesťanský svět, ale reforma církve a osvobození jedince pouhou vírou významně přispěly k západnímu politickému, ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Politický liberalismus, moderní etika, dynamismus kapitalismu a občanská vzdělanost mají kořeny právě v této době. Co z toho vzepětí však zbývá v dnešní sekularizované době, atomizované společnosti a globalizovaném světě? Nevytratila se z Lutherova apelu klíčová vertikála Boha a víry a nezůstala jen horizontála sociálního inženýrství a politického progresivismu? 

Veřejná debata „Martin Luther po 500 letech: Reforma církve, nebo sociální progresivismus?“, kterou pořádalo Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR), se uskutečnila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 17:00 do 18:30 hodin v atriu vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

V moderované diskusi vystoupl Jakub S. Trojan, teolog a profesor Evangelické teologické fakulty UK, Jiří Schneider, výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe a člen Synodní rady ČCE, Pavel Kysilka, bankéř, ekonom a zakladatel a předseda správní rady 6D Academy, Hynek Fajmon, bývalý europoslanec a politik, a Josef Daniel „Jobík“ Beneš, evangelický farář a spisovatel v Ženevě.

Akci zahájil a diskusi moderoval Alexandr Vondra, ředitel PCTR.

Hlavním partnerem akce byl Hanns-Seidel Stiftung.

Galerie