Miroslav Sedláček pro epravo.cz: Rozsudek pro zmeškání žalobce de lege ferenda

Přečtete si článek JUDr. Miroslava Sedláčka, Ph.D., asistenta katedry soukromého práva. Miroslav Sedláček je právník, akademický a vědecký pracovník, advokát; studoval na univerzitách v Praze a Turku, kde rovněž přednáší. Jeho specializací je civilní právo procesní, zejména otázky sporného řízení, insolvencí a alternativního řešení sporů (ADR), dále pak dědické právo a relativní majetková práva. Článek, který napsal pro magazín epravo.cz. má název "Rozsudek pro zmeškání žalobce de lege ferenda".