Miroslav Sedláček publikoval v hnize Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., člen katedry soukromého práva, publikoval v hnize Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků na str. 198 až 204 příspěvek na téma: "Odpovědnost účastníků za výsledek sporného řízení a její posilování". Pubikace je zároveň sborníkem z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016, na níž Miroslav Sedláček rovněž vystoupil.