Sociální služby a dlouhodobá péče – jednání Kulatého stolu

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO institut připravilo projekt kulatého stolu, věnovaného konzervativně-liberální zdravotní a sociální politice. Cílem projektu je vytvořit půdu, kde si budou vyměňovat názory a nacházet shody politici i odborníci zajímající se o konzervativně-liberální zdravotní a sociální politiku. Chceme tak podpořit politickou reprezentaci při konkrétním rozhodování i v přípravě na dobu, kdy bude mít nejen příležitost, ale i odpovědnost společně principy konzervativně-liberální politiky prosazovat ve společnosti i v legislativě a vládě.
Kulatý stůl je otevřená skupina, která se schází obvykle jednou měsíčně. Setkání jsou moderována tak, aby se zaměřovala na konkrétní, většinou aktuální nebo prioritní, témata.

Výstupní dokument  ke stažení