Summer University in Prague 2018 – Central Europe and the European Union

Ve spolupráci s CIFE (Centre International de Formation Européenneú) vás zveme na letní školu „Summer University in Prague“ na téma „ Central Europe and the European Union “. Summer school se uskuteční na půdě naší vysoké školy ve dnech 23. – 29. září 2018. V rámci tohoto týdne vystoupí čeští i zahraniční experti, kteří patří mezi špičky ve svých oborech. Výuka bude probíhat kompletně v anglickém jazyce

Letní programy, na jejichž pořádání se CIFE v různých evropských zemích podílí, bývají obvykle týdenní a jejich hlavním cílem je umožnit studentům i odborné veřejnosti prohloubit své znalosti v oblasti evropské integrace, mezinárodních vztahů a pomoci jim k lepšímu porozumění aktuálních otázek, které hýbají moderní společností. Programy se skládají z přednášek, seminářů, konferencí a návštěv významných institucí.

V rámci absolvování programu mohou účastníci získat kredity ECTS, jež dodává přímo CIFE.

CIFE je soukromá vzdělávací a výzkumná instituce se sídlem v Berlíně, s pobočkami v Bruselu a Istanbulu, jež byla založena v roce 1954. Každoročně CIFE kromě krátkodobých programů, mezi něž patří i tato letní škola, nabízí vzdělání ve 4 magisterských programech.

Pro zaslání přihlášky či případné dotazy využijte, prosím, emailu na Mgr. Jiřího Š. Cieslara: jiri.cieslar@vsci.cz.

Cena je pro české posluchače 2.500 Kč (zahrnuje přednášky, výuku, semináře a návštěvy institucí), studenti CEVRO Institutu mají zvýhodněný poplatek ve výši 2.000Kč.

Cena pro zahraniční studenty činí 450 EUR (zahrnuje studium včetně ubytování a stravy).  

Hlavní témata a přednášející

  • The European Defense Policy | Madeleine Hubin, HEC Liège (B)
  • The Neighborhood Policy | Madeleine Hubin, HEC Liège (B)
  • Euroscepticism in Central Europe | Roman JOCH, Civic Institute in Prague (CZ)
  • German Europe or Euroepan Germany | Alexandr Vondra, frm. Minister of Defence (CZ)
  • Euro-Atlantic Relations and CE Perspective | Alexandr Vondra, frm. Minister of Defence (CZ)
  • Russia and the European Union | Tomáš Pojar, frm. Deputy Minister of Foreign Affairs (CZ)
  • Renewable Energy Sources in Central Europe | Adam Kapella, French Embassy in Poland (FRA)
  • The Role of Transnational Cooperation | Radu Gorincioi, EUSDR (RO)
  • The Visegrad Group | Cyril Svoboda, frm. Minister of Foreign Affairs (CZ)

Pozvánka ke stažení

Program ke stažení

Přihláška ke stažení (DOC)