X. Kulatý stůl k tématům kybernetické bezpečnosti

Datum konání akce:

Jménem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti si Vás dovolujeme pozvat na desátý Kulatý stůl ČIMIB. Tématem bude Inherentní vysoká rizika ochrany soukromí, jejich identifikace a řízení podle GDPR. Akce proběhne na půdě vysoké školy CEVRO Institut ve čtvrtek 1. března 2018 od 16.00 do 18.00 hodin.

Hlavním řečníkem bude prezident profesního sdružení ISACA Czech Republic Chapter

Ing. Petr Hujňák, CSc., CRISC, CGEIT, CPD

  • ředitel společnosti Per Partes Consulting soustředěné na ICT poradenství
  • k jeho odborným zájmům patří umělá inteligence a Complexity Science
  • soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika a výpočetní technika
  • certifikovaný projektový ředitel IPMA (Level A CPD)
  • certifikovaný projektový manažer na oblast projektové kvality (ISO 10006)
  • certifikovaný odborník ISACA na řízení podnikové informatiky (CGEIT) a řízení rizik a IT kontrol (CRISC)
  • působil jako vedoucí partner divize Consulting ve společnosti Ernst&Young
  • člen IPMA ČR, ČSSI, IASA, výboru konference Data a znalosti,
  • prezident ISACA Česká republika a předseda konference IT Governance.

Pokud máte zájem se zúčastnit, potvrďte to, prosím, na e-mail: barbora.nekolova@cimib.cz.
Těšíme se na vaši účast.

Pozvánka ke stažení