Knihovna

Knihovna a studovna vysoké školy CEVRO Institut slouží především, nikoli však výhradně, jejím studentům. Prezenční výpůjčka knih je umožněna i dalším zájemcům z řad účastníků akcí pořádaných VSCI.

V knihovně, která sídlí přímo v budově školy, je možné najít základní studijní literaturu z oblasti právních a společenských věd, ekonomie a také dalších vyučovaných a příbuzných oborů, včetně psychologie, managementu či komunikace. Dále zde zájemci najdou nejnovější čísla většiny domácích i některých zahraničních odborných časopisů.

Do budoucna bude knihovna rozšiřovat nejen svůj knižní fond, ale i další služby, včetně zapojení do mezinárodních databází odborné literatury.

Další důležité informace o knihovně mohou pak čtenáři získat v Knihovním řádu.


Studentům je k dispozici možnost kroužkové vazby na své práce.

Cena:
do 100 listů – 30 Kč
nad 100 listů – 50 Kč


Prázdninový provoz Knihovny!
(17. 7. – 11. 8. 2017)

Případné požadavky na knihovnu, prosíme, vyřizujte pouze formou emailu.
Vrácení zapůjčených knih je možné v tomto termínu uskutečnit na recepci školy.

Knihovna je Vám k dispozici v následujících hodinách:

Pondělí 10.00  – 17.00  
Úterý 10.00  – 17.00  
Středa 10.00  – 17.00  
Čtvrtek 10.00  – 17.00  
Pátek 10,00  – 17.00  
Sobota 10.00  – 17.00 (pouze ve dnech probíhající výuky)

Kontakt:
Bc. Kryštof Čižinský
Tel.: 221 506 711
email: krystof.cizinsky@vsci.cz