Kontakty

Mapa Cevro

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1-Nové Město

email: info@vsci.cz
web: www.cevroinstitut.cz

IČ: 275 90 101

Recepce

Recepce tel.: 221 506 700 info@vsci.cz

Studijní oddělení Praha

Vedoucí oddělení
Mgr. Ludmila Habadová
tel.: 221 506 706 ludmila.habadova@vsci.cz
Mgr. Anna Dytrtová tel.: 221 506 707 anna.dytrtova@vsci.cz  

Studijní oddělení Český Krumlov

Mgr. Ludmila Habadová /
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. 
tel.: 774 427 401

ludmila.habadova@vsci.cz / 
ladislav.mrklas@vsci.cz

 

TAJEMNÍK PRO POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM A PROGRAM PPE

Mgr. Jiří Š. Cieslar tel.: 774 427 403 jiri.cieslar@vsci.cz
 

Vedení školy

Rektor
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
tel.: 221 506 777 josef.sima@vsci.cz
Ředitel
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
tel.: 221 506 777 tomas.horacek@vsci.cz  
Prorektor pro studium
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
tel.: 221 506 725 ladislav.mrklas@vsci.cz
Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání
Tomáš Pojar, M.A.
tel.: 221 506 735 tomas.pojar@vsci.cz
Sekretariát vedení školy
Michaela Janečková
tel.: 221 506 777

Garanti oborů

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. tel.: 221 506 736 eva.horzinkova@vsci.cz
prof. dr. Miroslav Novák tel.: 221 506 739 miroslav.novak@vsci.cz
doc. JUDr. Ivana Štenglová tel.: 221 506 736 ivanka.stenglova@vsci.cz
plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. tel.: 221 506 725
(Dr. Mrklas, prorektor)
jan.osterreicher@vsci.cz
 
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. tel.: 221 506 777 josef.sima@vsci.cz

Tajemník kateder / Sekretariát kateder a prorektora pro studium

Mgr. Lukáš Rieger tel. 221 506 701 lukas.rieger@vsci.cz

Katedry

Katedra soukromého práva (KSP)

Vedoucí katedry
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
tel.: 221 506 732 alena.mackova@vsci.cz

Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KPMV)

Vedoucí katedry
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
tel.: 221 506 738 daniel.kunstat@vsci.cz

Katedra ekonomie (KEM)

Vedoucí katedry
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
tel.: 221 506 734 pavol.minarik@vsci.cz

Katedra veřejného práva a veřejné správy (KVPVS)

Vedoucí katedry
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (pověřena řízením)
tel.: 221 506 736 eva.horzinkova@vsci.cz

Katedra bezpečnostních studií (KBS)

Vedoucí katedry
Ing. Jiří Šedivý
tel.: 221 506 777 jiri.sedivy@vsci.cz

Centra

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit (CERPAMA)

Ředitel centra
PhDr. Jiří Frgal
tel.: 221 506 743 jiri.frgal@vsci.cz

Centrum transatlantických vztahů (PCTR)

Ředitel centra
RNDr. Alexandr Vondra
tel.: 221 506 737 alexandr.vondra@vsci.cz
Tajemník centra
Magdalena Pivodová
  magdalena.pivodova@vsci.cz  

Centrum bezpečnostních studií (CEBES)

Ředitel centra
Ing. Jaroslav Salivar
tel.: 221 506 777 jaroslav.salivar@vsci.cz

Centrum středoevropských studií (CSeS)

Ředitel centra
PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
tel.: 221 506 777 petr.valenta@vsci.cz

Centrum IT ve veřejné správě (CITVS)

Ředitel centra
Ing. Aleš Kučera
tel.: 221 506 777 ales.kucera@vsci.cz
 

Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS)

Ředitel centra
MUDr. Milan Cabrnoch
  milan.cabrnoch@vsci.cz
Tajemnice
Bc. Lucie Buchtíková (Litomiská)
tel.: 603 460 851 lucie.buchtikova@vsci.cz  

IT oddělení

Tomáš Dvořák tel.: 221 506 740 tomas.dvorak@vsci.cz

Správce budovy

Martin Kubát      tel.: 221 506 741 martin.kubat@vsci.cz

Personální oddělení

Bc. Eva Tůmová     tel.: 221 506 742 eva.tumova@vsci.cz

Účetní

Ing. Jiří Brdička       tel.: 221 506 742 jiri.brdicka@vsci.cz

Knihovna

Bc. Kristína Kučerová tel.: 221 506 711 kristina.kucerova@vsci.cz  

Marketing

Mgr. Kristýna Schejbalová tel.: 221 506 720 kristyna.schejbalova@vsci.cz

Projekty

Projektová manažerka
Mgr. Zuzana Komárková
tel.: 221 506 722 zuzana.komarkova@vsci.cz

International Office

Director
Mgr. Jiří Š. Cieslar

tel.: 774 427 403 jiri.cieslar@vsci.cz

Secretary of Vice-President
Mgr. Tomáš Mlejnek

tel.: 221 506 735 tomas.mlejnek@vsci.cz  

Vědecký tajemník

PhDr. Miloš Brunclík, PhD. tel.: 221 506 721 milos.brunclik@vsci.cz