LL.M. – Ochrana informací


Představujeme vám nový postgraduální vzdělávací program, který reaguje na aktuální výzvy v souvislosti s ochranou dat v kyberprostoru. Úspěšným absolutoriem získáte právní a manažerské znalosti z oblasti ochrany informací, Compliance managementu, trestní odpovědnosti právnických osob, kybernetické a informační bezpečnosti (ZKB), která bude zaměřena na ochranu osobních údajů (GDPR) a elektronických identit (eIDAS). Díky špičkovým odborníkům budete po absolvování studia připraveni na výkon funkce Compliance Officer a Data Protection Officer.


 • určeno pro Vás, kteří pracujete na manažerských pozicích nebo na ně aspirujete   
 • jste absolventem magisterského studia
 • pracujete či jste zodpovědní za ochranu informací ve společnosti, firmě, úřadu
 • potřebujete znát nejnovější trendy z oblasti Compliance Management, ZKB, GDPR, eIDAS
 • připravujete se na výkon funkce Compliance Officer či Data Protection Officer

 • Zahájení další studijní skupiny: 9. a 10. listopadu 2018
 • Přihlášky můžete podávat do 31. října 2018

Úspěšní absolventi

JUDr. Petr Víška, LL.M.

 
expert pro ochranu osobních údajů a zástupce pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti ČEZ, a.s., absolvent programu LL.M. – Ochrana informací 
 
CEVRO Institut to jsou skvělí vyučující s vysokou odborností a kompetentností, vzdělávání navíc probíhalo nenucenou formou v přátelské atmosféře

Odbornými garanty programu jsou:

Mgr. Eva Škorničková (hlavní garant), specialistka na právní ochranu osobních údajů, členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů

Ing. Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), vystudoval technickou kybernetiku a podílel se na koncepci strategie kybernetické bezpečnosti České republiky

MUDr. Mgr. Ivan Langer, specialista na veřejnou správu, eGovernment a bezpečnostní problematiku, bývalý ministr vnitra a informatiky, advokát v kanceláři Pečený, Fučík, Langer

Ing. Aleš Kučera, specialista na eGovernment, člen Řídícího výboru pro informační společnost ICT UNIE, jednatel NEWPS.CZ s.r.o.

advokátem v kanceláři Pečený, Fučík, Langer

Časový rozsah studia:

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do každého semestru jsou dle doporučení vyučujících a na základě aktuálního stavu a perspektiv právní úpravy a právní praxe vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy.

Semestrální práce předkládané na konci prvních dvou semestrů:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučujeme) audio vizuálními záznamy.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu LL.M.

 • Cena studia je 99.000 Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH)

Ukončení certifikátem LL.M.

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Přihláška ke studiu a kontakt pro další informace:
Kontakt postgraduální studium LL.M.

Partnerem programu je Svaz průmyslu a dopravy České republiky.