Studijní oddělení Český Krumlov

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Středisko Český Krumlov

Petra Haitmannová
email: petra.haitmannova@vsci.cz
Tel.: 774 427 401

Úřední hodiny studijního oddělení

Dodržujte prosím úřední hodiny:

Pátek    9.00 – 11.00 a 12.30 – 18​.00
Ostatní dny po telefonické dohodě.

Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01  Český Krumlov

Více informací o studiu v Českém Krumlově naleznete zde.