Naši pedagogové

doc. Jiří Schwarz, CSc.

specialista na ekonomickou teorii politiky, bývalý úspěšný děkan Národohospodářské fakulty VŠE a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), zabývá se ekonomickou regulací či transformací, publikoval řadu statí a článků, je autorem dvou knih a spoluautorem dvou učebnic

 

email: jiri.schwarz@vsci.cz