prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

je přední český demograf. Profesorem demografie je od roku 1990. Vysokoškolské vzdělání získal na fakultě statistiky Vysoké školy ekonomické (1956). Pracoval v Ústavu hygieny (1956 – 1957) a poté v Ekonomickém ústavu ČSAV (1958 – 1963), kde obhájil kandidátskou disertační práci na téma Obecné otázky reprodukce obyvatelstva (podstatná část práce publikována v roce 1964 pod titulem Nástin populačního vývoje světa). V roce 1963 byl na studijním pobytu v Národním ústavu pro demografická studia v Paříži (INED) a od 1. ledna 1964 pracuje na Přírodovědecké fakultě UK, kde se v roce 1968 habilitoval prací Demografie Afriky. V letech 1968 – 1971 pracoval v Demografickém oddělení OSN v New Yorku.

email: zdenek.pavlik@vsci.cz
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace