Anketa spokojenosti za AR 2017/18 a vylosování vítězného kódu

V druhé polovině dubna uspořádala vysoká škola CEVRO Institut pro svoje studenty již tradiční anonymní online anketu, jejímž cílem bylo dozvědět se kladné i kritické názory, vztahující se uplynulému akademickému roku.
 
Uskutečněnou anketu lze považovat za úspěšnou, protože se jí zúčastnily téměř dvě stovky respondentů z řad studentů školy napříč všemi ročníky, stupni, místy i formami studia.
 
Dobrou zprávou je, že u studentů v drtivé míře převažovala spokojenost, a to jak s výukou pedagogů a vyučovanými předměty, tak i se službami školy (např. elektronickým informačním systémem, studijním oddělením či knihovnou). Cenné pro rozvoj školy a další zkvalitňování služeb jsou ale i negativní ohlasy či připomínky, u nichž je však velmi potěšitelné, že zazněly pouze od jednotlivců a v jednotkách procent.
 
Získané odpovědi jsou velmi cenné i svojí otevřeností, jíž bylo docíleno zajištěním absolutní anonymity respondentů, a to prostřednictvím speciálně upraveného systému s možností vygenerování unikátního anonymního kódu.
 
Ze všech účastníků dotazování byl navíc tímto speciálním systémem automaticky a náhodně vygenerován výherní kód, který nárokuje jeho držiteli výhru – slevu na školném ve výši 10.000 Kč. Výherní kód se skládá ze dvou částí – veřejné a soukromé. Soukromou částí kódu, složenou z alfanumerických znaků, se může její držitel prokázat u prorektora pro studium Dr. Ladislava Mrklase, kde tak může následně svoji výhru nárokovat.
 
Vítězný výherní kód (veřejná část): cae499
 
Všem zúčastněným studentům děkujeme, výherci blahopřejeme!