Evropa a Česko 2011 – Letní akademie moderní politiky a práva – FOTOGALERIE – aktualizováno

Datum konání akce:

Ve dnech 22. – 26. srpna 2011 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již čtvrtý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva. Kurz je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.

Cílem projektu je seznámit účasníky se základy politologie, práva a ekonomie a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří politika naší země. Čtyřicítka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při studiu společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí. Kurs je unikátní svou přípravnou funkcí pro studium společenských věd na vysoké škole. 
 

Den první – zahájení, 22. srpna 2011

Po ubytování a registraci mimopražských účastníků následovalo uvítání rektorem prof. Josefem Šímou a prorektorem Dr. Ladislavem Mrklasem.

V 15.30 začala první přednáška kursu – Ekonomie a právo, kde vystoupil prof. Josef Šíma. Po přestávce se uskutečnila přednáška na téma Veřejné mínění rok po volbách – naděje nebo zklamání? s následnou diskusí. Přednášejícím byl Dr. Daniel Kunštát, pedagog CEVRO Institutu.

První den letní akademie byl završen zahajovací večeří a společným večerem účastníků, vedením školy a přednášejícími.

Den druhý, 23. srpna 2011

Druhý den Letní akademie zahájila dopolední přednáška prorektora CEVRO Institutu Dr. Ladislava Mrklase Volby v Evropě – co se to děje?

Po obědě a krátkém volnu se účastníci kursu přesunuli do Poslanecké směmovny PČR. Nejprve zde, na půdě jejího informačního centra, vyslechli výklad prorektora CEVRO Institutu Dr. Petra Koláře k vybraným aspektům českého parlamentarismu – Jak vznikají zákony. Poté následovala komentovaná prohlídka Poslanecké sněmovny.

Druhý den letní akademie byl zakončen večerním Filmovým seminářem – promítáním španělského snímku Volver a následnou diskusí s s lektorkou semináře – producentkou a režisérkou MgA. Janou Tomsovou.

Den třetí, 24. srpna 2011

Začátek třetího dne Letní akademie byl ve znamení přednášky na aktuální téma: Budoucnost transatlantických vztahů: měnící se podmínky euro-americké spolupráce. Přednášejícím byl Dr. Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut.

Středeční odpoledne bylo pak věnováno Mediální dílně – prakticky orientovanému semináři, jenž se zabýval problematikou médií. Seminář vedl Mgr. Vojtěch Krasnický z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze, která se stala odborným partnerem mediální dílny.

Na závěr třetího dne kursu se uskutečnila Parlamentní simulace. Moderátorem byl Dr. Ladislav Mrklas a na technickém zajištění se podíleli také studenti CEVRO Institutu Miroslav Hyrman a Luděk Jiráček.

Cílem parlamentní simulace je:
Představit účastníkům proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně PČR. Pracuje se s návrhem zákona, který se blíží reálným podkladům. Během celého semináře jsou simulována všechna tři čtení na plénu PS a jednání klubů. Účastníci pracují pod dohledem odborného poradce, který v průběhu jednání vysvětluje, komentuje a hodnotí jednotlivé kroky. Každý ze studentů by měl vystoupit před ostatní účastníky a hovořit do mikrofonu. Studenti si tak vyzkouší prezentaci svého názoru před ostatními, přičemž pro mnohé se jedná o první zkušenost s mikrofonem.

Den čtvrtý, 25. srpna 2011

Čtvrteční dopololedne bylo ve znamení prakticky orientované přednášky Smluvní právo JUDr. Valentiny Nedělové.

Po obědě se pak uskutečnila diskuse na kontrovarzní téma Adopce dětí partnery stejného pohlaví. Moderátorem byl Dr. Martin Komárek, hlavní komentátor MF DNES a pedagog CEVRO Institutu.

Večerní část čtvrtého dne Letní akademie byla věnována Historii Karlova mostu. Nejprve přišla na řadu povinná část pro všechny účastníky kursu – přednáška Ing. arch. Ondřeje Šefců, která se uskutečnila na půdě CEVRO Institutu. Druhá, nepovinná, čast přednášky pak proběhla na palubě výletní lodi přímo u Karlova mostu.

Den pátý – závěr, 26. srpna 2011

V dopolední části posledního dne kursu se uskutečnila přednáška Dr. Karala Šimky Ústavnost a ústavní soudnictví v Evrope. Po přednáškce následoval Závěrečný test.

Po obědě byla pak Letní akademie ukončena vyhodnocením závěrečného testu a předáním absolventských certifikátů a cen nejlepším absolventům. Certifikáty a ceny předal účastníkům prorektor CEVRO Institu Dr. Ladislav Mrklas.

 

Program Letní akademie 2011

Více o projektu Letní akademie a o jeho předchozích ročnících naleznete zde.

 

Kompletní fotogalerii z Letní akademie 2011 najdete na facebooku.

Galerie