GENE SMILEY (MARQUETTE UNIVERSITY, USA): VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A DNEŠNÍ RECESE V USA

Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od 18 hodin pořádají Liberální institut a vysoká škola CEVRO Institut přednášku při příležitosti českého překladu knihy „Rethinking the Great Depresion“, kterou přednese sám autor knihy - profesor Gene Smiley. Dále vystoupí rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Josef Šíma a zástupci generálního partnera a partnera akce - společnosti Penta Investments a Friedrich-Naumann-Stiftung. Programem bude provázet David Lipka z Liberálního institutu. Akce se koná na půdě školy, tj. v Měšťanské besedě, Jungmannova 17, Praha 1.

„Nový pohled na velkou hospodářskou krizi je vpravdě průlomovou publikací, která boří mnohé mýty spojené s obdobím před více než 70 lety. Gene Smiley jejím napsáním významně přispěl k poznání historie, jež je předpokladem k tomu, abychom neopakovali podobné chyby“, říká Josef Šíma, profesor ekonomie a rektor vysoké školy CEVRO Institut.

Gene Smiley (1940) je současnosti emeritním profesorem ekonomie americké Marquette University (USA). Na její katedře ekonomie působí od roku 1973. Profesorem byl jmenován v roce 1994. Specializuje se na americkou ekonomickou historii a ekonomické teorie rakouské školyy. Vedle knihy Rethinking The Great Depression (2002) publikoval i The American Economy in the Twentieth Century (1994). Je i autorem mnoha textů v odborných časopisech (The Journal of Economic History, Business History Review, The Journal of Economics, The MidSouth Journal of Economics, Review of Austrian Economics, Essays in Business and Economic History, Business and Economic History, a Critical Review).

Kniha Rethinking The Great Depression právě vychází v českém překladu Hany a Vladimíra Rogalewiczovýchi pod názvem Nový pohled na velkou hospodářskou krizi. Vydává ji nakladatelství Wolters Kluwer ve spolupráci s Liberálním institutem. Publikace vychází z výzkumu ekonomů a historiků zabývajících se hospodářskými dějinami a prezentuje srozumitelně současné poznatky o příčinách, průběhu a důsledcích velké hospodářské krize, jež se stala nejdůležitější ekonomickou událostí 20. století. Kniha vyvolala velké ohlasy nejen v USA, ale i v dalších zemích, kde dosud vyšla.

Kontaktní osoba:
Ladislav Mrklas
email: ladislav.mrklas@vsci.cz
tel.: 224 506 725; mobil: 602 279 333

Tisková zpráva (.doc)