IV. Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti

Datum konání akce:

Dne 27. září 2016 od 16.00 hodin proběhl v prostorách VŠ CEVRO Institut čtvrtý Kulatý stůl k tématům kybernetické bezpečnosti.

Tématem tohoto setkání byla problematika nové evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), která se zásadním způsobem dotýká velkého množství provozovatelů informačních systémů.

Kulatý stůl se soustředil na následující otázky:

  • Jaké změny přinese reforma ochrany osobních dat v podobě nařízení GDPR?
  • Jaké jsou nejdůležitější požadavky GDPR a co budou pro firmy znamenat v praxi?
  • Jak se implementace GDPR projeví v českém právním prostředí?
  • Co je a jak funguje Privacy Shield (dohoda o ochraně dat mezi EU a USA)?

Přednášející byla přední česká odbornice na tuto problematiku Mgr. Eva Škorničková, která se specializuje na právní ochranu firem, osob a dat v online prostředí.

Galerie