Komentář Centra bezpečnostních studií (CEBES) - Záměry Reformy Policie České republiky budou naplňovány, ale pro koho?

CEBES, 2. 3. 2019

Reforma Policie České republiky proběhla v letech 2008-2010 a předcházela jí několikaletá příprava a diskuse na odborné i parlamentní úrovni. Byla projednána s tisíci policistů, politiků, odborníků na vnitřní bezpečnost, koalicí, opozicí, zahraničními experty, starosty atd. Měla návaznost na celou bezpečnostní komunitu, zpravodajské služby, obecní policie. Měnilo se téměř 60 zákonů. Vše už bylo probráno, vyargumentováno, sepsáno, publikováno (Reforma Policie ČR aneb Pomáhat a chránit). Téměř nic, co se v policii odehrává dnes a má alespoň nějakou logiku, není nové. Jen už se to nenazývá „Langerova policejní reforma“.

 

Odbornou veřejnost tedy nemohlo překvapit spojení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování a vznik Národního centra proti organizovanému zločinu v polovině roku 2016. Udivila snad jen neprofesionalita, se kterou to bylo realizováno a načasování, které perfektně zapadlo do konspiračních teorií tvůrců nových pořádků, ve kterých bude jednou někdy někomu líp.

 

Do NCOZ nebyla začleněna ani Národní protidrogová centrála, jejíž příslušníci – na rozdíl od bývalých ÚOOZ a ÚOKFK – nedostali přidáno na platech. Veřejnost ještě zaznamenala, že nově vzniklý sloučený útvar dostane megastavbu v policejním areálu v Praze-Zbraslavi, občas proběhne výměna ředitele Mazánka za jiného Mazánka, státní zástupci vznik superútvaru stále neúnavně kritizují a vedení policie tvrdí, že je vše v pořádku a chlubí se zvýšenou efektivitou. Čas od času se objeví informace o tom, že po výměně vedení NCOZ jsou uzavírány kauzy předsedy vlády a jeho problémy záhadně mizí jak letadla v Bermudském trojúhelníku. Traduje se, že když odešel minulý policejní prezident, kterému nebyl nakloněn, tak mohl slavit. Otázka zní, zda ještě existuje nějaký úřad, sbor nebo instituce, která by nebyla řízena lidmi, kteří jsou k premiérovi minimálně shovívaví. Nejpravděpodobnější odpověď zní, že žádný takový už není – Andrej Babiš se svými lidmi zkrátka ovládl Česko – a že to vlastně už je každému jedno.

 

Logicky a pro zasvěcené nepřekvapivě pak zaznívá i to, že bude dokončena reforma policie v oblasti služby kriminální policie a vyšetřování. Policejní prezident Jan Švejdar vyhlásil, že od příštího roku se mají citlivé informace sbíhat do tzv. centrální analytiky. Sláva, reforma policie bude dokončena.

 

Podobné záměry měl už jeho předchůdce. V roce 2014 chtěl zřídit centrální analytický útvar. „Chci, aby policie byla jednotná a byla schopna eliminovat právě podobné věci, tedy aby nedocházelo k tomu dublování. K tomu by měl právě sloužit analytický útvar, který bude mít k dispozici náměstek policejního prezidenta, který by měl jasně vymezovat tu příslušnost,“ uvedl tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý.

 

Zdroj: Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.

 

Ale všechno tady už jednou bylo. Možná by si měl nový policejní prezident přečíst výše zmíněnou knihu též nazývanou „Kronika reformy“, kterou v roce 2012 představil tým kolem bývalého ministra vnitra Ivana Langera, který reformu v letech 2008-2009 uvedl v život. Aby to nemusel hledat, tak mu napovíme. Na stranách 102-105 by se dočetl: „Cílem by mělo být zefektivnění a prohloubení spolupráce a výměny informací, koordinace analytické činnosti, nastavení podmínek pro vytváření společných pracovních týmů při zachování specializace jednotlivých organizačních součástí.“

 

Zdroj: Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.

 

„Bude taktéž řešena spolupráce s Celní správou ČR tak, aby se zamezilo dvojkolejnosti rozpracování jednotlivých případů, bude koordinována činnost obou sborů a bude nastaven systém sdílení a výměny informací z informačních a analytických systémů.“ „Centrální analyticko-informační pracoviště by tak zajistilo vzájemnou informovanost útvarů služby, jednotné výstupy dovnitř i vně policie, zajišťování prověrek pro NBÚ, ministerstev a dalších státních orgánů.“

 

Zdroj: Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.

 

„Vznikne tzv. Integrované informační prostředí, které bude představovat jednotný informační systém Policie ČR a stane se základem pro posílení kriminálního zpravodajství a analytiky. Kromě sjednocení informačních systémů dojde také k posílení spolupráce mezi jednotlivými útvary SKPV především na úrovni celorepublikových útvarů.“

 

Zdroj: Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.

 

Kdyby si ani potom ještě nevěděl rady, mohl by se zeptat svého kolegy z Celní správy ČR. „V neposlední řadě se připravil a spustil nový analytický systém útvaru, který se následně stal jednotným pro všechny celorepublikové útvary. Jeho cílem byla výměna všech informací u PČR.“ Tuto větu na str. 26 Kroniky reformy napsal plk. Mgr. Robert Šlachta, předchozí zástupce ředitele Úřadu SKPV a pozdější ředitel ÚOOZ, který tuto funkci (a policii) opustil poté, kdy se v roce 2016 systém stal jednotným pro první dva celorepublikové policejní útvary.

 

Zdroj: Reforma Policie České republiky aneb pomáhat a chránit. Praha: CEVRO Institut, o.p.s., 2012. ISBN 978-80-8725-15-1.

 

Na rozdíl od polovičaté a amatérsky provedené reorganizace v roce 2016, byla v letech 2007-2008 představována skutečně komplexní reforma policie. Byla – jako jediná – připravená a projednaná s tisíci policistů, politiků, odborníků na vnitřní bezpečnost, koalicí, opozicí, zahraničními experty atd. Měla návaznost na celou bezpečnostní komunitu, zpravodajské služby, obecní policie, bezpečnostní služby, pojišťovny atd. Měnilo se téměř šedesát zákonů. Vše už bylo probráno, vyargumentováno, sepsáno, publikováno.

 

Vůbec nic z toho tedy není dnes nové. Projekt společné analytiky, informatiky a logistiky SKPV z roku 2008 však nebyl, v důsledku pádu vlády, zcela realizován. Centrála informatiky a analytických procesů (CIAP), která zastřešila celorepublikové útvary, byla však zcela nezávislá i na Johnovu policejním prezidentovi. To se ovšem Věcem veřejným nelíbilo. Snad proto byl tento projekt v rámci SKPV zrušen, analytika byla oddělena od informatiky a ta je dosud řízena „odborníkem“, dosazeným politickým podnikatelem.

 

Žádný z policejních prezidentů ani ministrů vnitra od doby „Langerovy reformy“ nebyl schopen předložit nic jiného, co by se dalo nazývat reformou policie. Nesmyslný návrat zlatých pěticípých hvězdiček na výložkách policistů a epoletách generálů nelze za žádnou reformu, natož něco přínosného, považovat.

 

Nyní se má dle policejního prezidenta situace změnit. Ale cui bono? Odpovědět si může každý sám. Policejní prezident Švejdar prohlásil: „Centrální analytika nevznikne na policejním prezidiu, nýbrž na vrcholném orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování.“ Asi mu nikdo neřekl, že na tom také není nic nového. Zřejmě by byl, stejně jako mnozí novináři, překvapen, že i SKPV je řízeno Policejním prezidiem PČR v čele s policejním prezidentem. No a téměř všechny instituce a úřady v ČR jsou řízeny vládou ČR, v čele s jejím předsedou, t. č. trestně stíhaným Policí ČR, pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze a dohledem Vrchního státního zastupitelství v Praze. A to je ta jediná opravdová změna.

 

J. Salivar, I. Bílek

 

 

CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ
VŠ CEVRO INSTITUT
(CEBES)

Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic

tel.: +420 221 506 750 /  email: cebes@vsci.cz/

www.cevroinstitut.cz