Konšel – speciální kurs pro starosty, místostarosty a radní obcí

Datum konání akce:

Vysoká škola CEVRO uspořádala ve dnech 19. a 20. ledna pokračování kursu Konšel, tentokrát pro starosty, místostarosty a uvolnění i neuvolněné radní měst a obcí.

Semináře se zúčastnili např. starostové, místostarostové a radní MČ Praha 3, 5 a 18, Teplic, Štětí, Čerčan, Nelahozevsi, Čestlic, Tišic, Uhlířských Janovic, Psár a mnohých dalších měst a obcí z různých krajů České republiky.  


Program kurzu:

1. den

BLOK I –
(9.00 – 12.45):
 • Právní úprava samosprávy a státní správy, výkon státní správy, samosprávné orgány obce a právní úprava postavení starosty obce; Problematika střetu zájmů při výkonu veřejné funkce.
  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., prorektor vysoké školy CEVRO Institut; Parlamentní institut
 • Obecně závazné vyhlášky obcí a nařízení obcí.
  Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc., vedoucí katedry správního práva a správní vědy PF UK
 • Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce, včetně trestněprávních aspektů.
  JUDr. Petr Slunečko, katedra veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut
12.45 – 13.30 Oběd
 
BLOK II – (13.30 – 15.15):   
 • Rozpočty obcí a měst problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; dluhová služba; rozpočtové výhledy; místní poplatky; vymáhání pohledávek; kontrolní činnost.
  Ing. Jaroslava Kypetová, PhD., Svaz měst a obcí ČR
 • Správa obecního majetku a zásady hospodaření – organizační složky, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti.
  Ing. Jaroslava Kypetová, PhD., Svaz měst a obcí ČR

15.15 – 15.30  Přestávka na občerstvení
 
BLOK III – (15.30 – 17.00):
 • Veřejné zakázky – hlavní principy zákonné úpravy; úskalí zadávacího řízení, Problematika koncesního zákona.
  JUDr. Hynek Brom, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

   
2. den
 
BLOK IV – (9.00 – 11.15): 
 • Strategické a projektové řízení pro starosty a další představitele obcí.
  Ing. Bořivoj Pražák, katedra ekonomie vysoké školy CEVRO Institut

BLOK V – (11.30 – 13.00):
 • Obce a jejich územní plány – území obce a jeho rozvoj – územní plán, územní a stavební řízení dle platné zákonné úpravy; pozemkové úpravy; problematika vyvlastnění; blokační paragraf v zákoně o půdě.
  JUDr. Petr Svoboda, PhD., katedra veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut


 

Galerie