Konšel – speciální kurs pro zastupitele měst a obcí

Datum konání akce:

27. listopadu 2010 proběhl první letošní kurs pro zastupitele všech typů obcí a měst. Zúčastnilo se jej více než 70 zastupitelů z celého Česka.

Kurs organizovaný vysokou školou CEVRO Institut proběhl v jejím sídle, Jungmannova 17, Praha 1.

Partnerem kursu je Nadace Hannse Seidela. 

Základní informace:

  • Časový rozsah 1 den (cca 8 hodin)
  • Cena kursu činí 600 Kč

Zájemci o další pokračování semináře Konšel – speciální kurs pro zastupitele měst a obcí se mohou hlásit na další termín, který je stanoven na 15. ledna 2011.

Registrace na 15. 1. 2011: zuzana.prazakova@vsci.cz, tel.: 221 506 777.

Program 

BLOK I (9.00 – 12.30):
 
9.00                 Zahájení
 
9.10 – 9.45       Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené působnosti; ústavní a zákonná úprava územní samosprávy – Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.; odborný garant oboru Veřejná správa vysoké školy CEVRO Institut
 
9.45 – 11.00     Vztah mezi státem, kraji a obcemi; kontrola veřejné správy; práva a povinnosti zastupitele v rámci jednání zastupitelstva a jím zřízených orgánů; problematika jednacích řádů zastupitelstva; odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
 
11.00 – 11.15   Přestávka  
 
11.15 – 12.15   Problematika střetu zájmů; jednání jménem obce; pravomoci zastupitelstva, rady a starosty obce; obcí zřizované nebo zakládané organizace – problematika organizačních složek, příspěvkových organizací a obchodních společností
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – prorektor vysoké školy CEVRO Institut; odborný konzultant Parlamentního institutu  
 
12,15 – 13.00    Oběd  
 
BLOK II (13.00 – 16.00):          
 
13.00 – 14.30   Zastupitel a obecní úřad; pověřený obecní úřad a úřad s rozšířenou působností; zaměstnanci obce a zákon o úřednících územně samosprávných celků; problematika městské policie; obecně závazné vyhlášky a nařízení obce; dozor nad místní normotvorbou obcí  
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka – katedra veřejného práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut; odbor legislativní a právní ČNB; Komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR  
 
14.30 – 14.45    Přestávka
 
14.45 – 16.00   Hospodaření obce – princip řádného hospodáře; rozpočet obcí a měst; problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; dluhová služba; místní poplatky; dotace z evropských a státních fondů – silné a slabé stránky
Ing. Luděk Tesař - odborný konzultant společnosti Regionservis pro oblast veřejných financí; bývalý poradce ministra financí a místopředsedy vlády    
 

16.00               Závěr semináře

Galerie