Konšel – vzdělávací kurz určený zejména pro nově zvolené zastupitele a členy výborů zastupitelstev

Datum konání akce:

V sobotu 13. prosince 2014 se na půdě školy uskutečnil jednodenní vzdělávací kurz Konšel, určený zejména pro nově zvolené zastupitele a členy výborů zastupitelstev ve všech obcích, městysech, městech, statutárních městech i jejich městských částí.

 

Program

 • 9.00   Registrace 
 • 9.20   Zahájení 
 • 9.30 – 10.00    Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené působnosti; ústavní a zákonná úprava územní samosprávy – 
  Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.; zakladatel oboru Veřejná správa na vysoké škole CEVRO Institut 
 • 10.00 – 11.00   Vztah mezi státem, kraji a obcemi; kontrola veřejné správy; právaa povinnosti zastupitele v rámci jednání zastupitelstva a jím zřízených orgánů; problematika jednacích řádů zastupitelstva; odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. – odborný konzultant Parlamentního institutu 
 • 11.00 – 11.15   Přestávka 
 • 11.15 – 12.15    Problematika střetu zájmů; jednání jménem obce; pravomoci zastupitelstva, rady a starosty obce; obcí zřizované nebo zakládané organizace – problematika organizačních složek, příspěvkových organizací  a obchodních společností založených obcemi   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
 • 12.15 – 13.00 – Oběd 
 • 13.00 – 14.00    Zastupitel a obecní úřad; pověřený obecní úřad a úřad s rozšířenou působností; zaměstnanci obce a zákon o úřednících územně samosprávných celků; problematika městské policie;  obecně závazné vyhlášky a nařízení obce; dozor nad místní normotvorbou obcí   JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
 • 14.00 – 14.15   Přestávka 
 • 14.15 – 15.15    Hospodaření obce – princip řádného hospodáře; rozpočet obcí a měst; problematika sdílených daní a jejich rozpočtového určení; dluhová služba; místní poplatky; dotace z evropských a státních fondů – silné a slabé stránky 
  Ing. Lucie Sedmihradská, PhD., Katedra ekonomie  a managementu vysoké školy CEVRO institut
 • 15.15 – 16.00    Umění vyjednávat – Cesta k dobré dohodě – dosahování souladu různých zájmů v komunální politice; přístupy k vyjednávání; techniky vyjednávání a zvládání nesouhlasu; přesvědčování   PhDr. Jiří Frgal, ředitel Centra rozvoje psychosociálních  a manažerských aktivit vysoké školy CEVRO Institut 
 • 16.00   Závěr semináře

Kurz uspořádala vysoká školy CEVRO Institut za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela, které tímto patří velký dík.


Rozšířený dvoudenní vzdělávací kurz Konšel určený zejména pro starosty, místostarosty, radní a zastupitele, předsedy a členy výborů a komisí se uskuteční ve dnech 21. - 22. ledna 2015. Více informací o tomto kurzu bude uveřejněno na stránkách školy v průběhu prosince 2014.


Kontakty pro další případné dotazy:

JUDr. Markéta Štalmachová, prorektor pro rozvoj, tel.: 221 506 703

Mgr. Ondřej Kubový, marketingové oddělení, tel.: 221 506 726