Letní akademie moderní politiky a práva 2008 - den čtvrtý

V pondělí 18. srpna 2008 zahájila vysoká škola CEVRO Institut unikátní vzdělávací projekt pro mladé zájemce o studium politologie a práva. Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplní návštěva obou komor českého Parlamentu a filmové semináře. Čtvrtek byl významný vzhledem k tomu, že si naše škola připomněla 40té výročí obsazení Měšťanské besedy sovětskými vojsky.

Čtvrteční úvodní přednáška: Latinská Ameria – quo vadis…?, Dr. Radomíra Jungbauera, ak.h.c. byla věnována stručnému nástinu historie tohoto kontinentu a perspektivám jeho dalšího vývoje. Podstatná část přednášky, která vzbudila zájem posluchačů, se zabývala především strategickou rolí USA a jejich působením v celém iberoamerickém kontinentu. Bez povšimnutí nezůstala ani současná situace Kuby a Venezuely a nástin možných scénářů jejich budoucího vývoje.

Odpolední část Letní akademie byla věnována připomenutí srpnových událostí roku 1968. Před čtyřiceti lety byla v 10:30 hodin budova Měšťanské besedy obsazena sovětskými vojáky, kteří měli za úkol zabránit vysílání České televize, jenž zde měla studia. Moderátorem odpoledního programu byl Martin Komárek z Mladé fronty DNES a naším váženým hostem byla přímá účastnice srpnových událostí a bývalá redaktorka České televize Heda Čechová. V úvodu byl posluchačům Letní akademie promítnut dokument ČT s autentickými záběry ze dne 21. srpna 1968. Dané téma vedlo k vážné debatě mezi studenty a hosty a to nejen o samotné okupaci, ale i o celém procesu pražského jara a následné normalizaci.

Večer byl již tradičně věnován filmovému semináři Mgr. Petra Slintáka a promítání filmu Evalda Schorma, Den sedmý – osmá noc (ČSSR, 1969). Podobenství, které zcela otevřeně reagovalo na živé zážitky srpna 1968, bylo okamžitě po skončení promítání pečlivě uzavřeno do pověstného trezoru.

Galerie