Letní akademie moderní politiky a práva 2008 – den pátý

V pondělí 18. srpna 2008 zahájila vysoká škola CEVRO Institut unikátní vzdělávací projekt pro mladé zájemce o studium politologie a práva. Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplní návštěva obou komor českého Parlamentu a filmové semináře.

Páteční přednáškový blok Evropská unie – Evropa národů nebo Evropa států, JUDr. Jiřího Georgieva (Senát PČR) pojednával o historii procesu sjednocení evropského kontinentu, o třech pilířích evropského práva a institucích EU. Dále bylo diskutováno současné i budoucí prohlubování integračního procesu a rozšiřování Evropské unie a další postup po Irském odmítnutí Lisabonské smlouvy.

V poledne byla Letní akademie moderní politiky a práva ukončena předáním certifikátů absolventa posluchačům.

Jak to viděli studenti

Zamyšlení účastnice Lenky Oš´tádalové.

Dnešní doba diktuje spoustu nových trendů a jedním z nich je i celoživotní vzdělávání. V rychlé a informacemi přeplněné době internetu je důležité neztrácet přehled. Proto se setkáváme se stále rostoucím zájmem o vzdělání. Jedním ze zajímavých způsobů, jak získat vědomosti, je Letní akademie.

Tuto možnost rozšíření obzorů jsem měla příležitost využít díky vysoké škole CEVRO Institut, která v pondělí 18. srpna 2008 v prostorách historické budovy v Praze zahájila Letní akademii moderní politiky a práva, na které se sešlo 36 účastníků různého věku, zájmů a vzdělání, z různých koutů republiky. Všechny nás ale spojoval zájem o humanitní obory, především z oblasti veřejné správy.

Cílem Letní akademie bylo seznámit účastníky se základy politologie a práva. Pomoci proniknout do tajů, jak se tvoří politika naší země. Poodhalit zákulisí volebních kampaní a fungování politického marketingu.

Zájemci měli možnost navštívit obě komory českého Parlamentu, přičemž prohlídka Poslanecké sněmovny probíhala během zasedání mimořádné schůze, takže jsme měli příležitost vidět, jak probíhá komunikace v naší vládě.

Program sestával z několika odborných přednášek zaměřených mimo jiné i na aktuální témata, jako je válka v Iráku, či gruzínská krize. V úvodu přednášky byli účastníci Letní akademie seznámeni s teorií, po které následovala diskuse, během níž jsme měli možnost vyjádřit své názory a také polemizovat o daném tématu.

Osobně považuji za velmi zajímavé sledovat, jak se do diskuse zapojují ostatní účastníci a jaké zastávají stanoviska. Někdy jsem se neubránila představě, zda sedím v místnosti s budoucími premiéry a ministry, tiskovými mluvčími a právníky. Pro mě, jako pro člověka s ambicemi směřujícími k žurnalistice, to byla opravdu zajímavá zkušenost.

Za zmínku v neposlední řadě stojí i filmové semináře, na kterých jsme si ve večerních hodinách promítali filmy pod vedením odborníka z filozofické fakulty UK. Jednalo se převážně o filmy divácky náročné, proto jsem vděčně uvítala výklad a rozbor filmu.

Letní akademie probíhala v době výročí čtyřiceti let po okupaci. Tudíž jsme zároveň měli příležitost shlédnout v historických prostorách Valdštejnského paláce výstavu dobových plakátů a fotografií ze srpna 1968. Výstavu připravil Senát ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a Národním muzeem.

Svou účast na akademii hodnotím velmi kladně a všem zájemcům bych doporučila, aby se i oni příští léto zapojili.

Galerie