Letní akademie moderní politiky a práva 2008 – den první

V pondělí 18. srpna 2008 zahájila vysoká škola CEVRO Institut unikátní vzdělávací projekt pro mladé zájemce o studium politologie a práva. Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplní návštěva obou komor českého Parlamentu a filmové semináře.

Cílem Letní akademie je seznámit zájemce o studium politologie a práva se základy obou věd a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří politika naší země. Padesátka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při výuce společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí.

Letní akademie byla, po registraci a ubytování účastníků, zahájena dvěmi přednáškami z oboru ústavního práva a politologie. Prorektor vysoké školy CEVRO Institut JUDr., PhDr. Petr Kolář, Ph.D ve své úvodní přednášce představil principy parlamentní formy vlády a jejich vybrané aspekty v prostředí českého ústavního systému.
Druhá přednáška PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D., byla věnována problematice přímé volby prezidenta ČR. Přednáška byla kromě porovnání kladných a záporných stránek přímé volby zaměřena i na komparaci prezidentských voleb v různých systémech moderních demokratických režimů.
V průběhu přednášek měli posluchači letní akademie možnost vyjádřit své názory a také diskutovat o daném tématu.

Galerie