Letní akademie moderní politiky a práva 2008 – den třetí

V pondělí 18. srpna 2008 zahájila vysoká škola CEVRO Institut unikátní vzdělávací projekt pro mladé zájemce o studium politologie a práva. Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplní návštěva obou komor českého Parlamentu a filmové semináře.

Ve středu 20. srpna byla Letní akademie zahájena přednáškou Dr. Romana Jocha z Občanského Institutu na téma: Role USA v mezinárodních vztazích (válka v Iráku jako příklad ius ad bellum). V úvodu přednášky byli posluchači Letní akademie seznámeni s teorií spravedlivé války a jejím historickým vývojem, která je v ostrém kontrastu k pacifistickému postoji. Ius ad bellum (právo na spravedlivou válku) a ius in bello (válečné právo) vychází stejně tak jako pacifismus z křesťanského pojetí hodnot, ale na rozdíl od radikálního pacifismu ospravedlňuje válku jako poslední možnost k nápravě křivd páchaných agresorem na nevinné oběti. Toto téma přednášky vyvolalo mezi posluchači živou diskuzi právě v souvislosti s angažovaností USA v Iráku a současnou mezinárodní situací při gruzínské krizi.

Středeční odpoledne bylo využito k návštěvě a prohlídce Senátu PČR pod vedením JUDr. Jiřího Georgieva.

Večer se opět konal filmový seminář po vedením Mgr. Petra Slintáka z filozofické fakulty UK. Tentokrát měli studenti možnost shlédnout polský film Ochranné zbarvení (Barwy ochronne) z roku 1977 od režiséra Krzysztofa Zanussiho. Filmu dominuje diskuse na téma volby životního modelu, která se koncentruje v opozici dvou etických koncepcí, zosobněných mladým idealistickým docentem Jaroslavem, a uštěpačným cynikem, docentem Jakubem, prosazujícím teorii svérázného etického naturalismu.

Galerie