Letní akademie moderní politiky a práva 2009 – den druhý

Druhý den letní akademie začal přednáškou Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D., politologa, ředitele CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. Tématem byly České volební kampaně 2009 – co bylo a co bude?


Přednáška se skládala celkem ze tří částí. V první z nich byla řeč o politickém marketingu. Druhá byla věnována podobě kampaní v ČR. A ve třetí – interaktivní části dostali prostor i posluchači. Studenti měli možnost prezentovat svoje názory a rovněž si mohli vyzkoušet přípravu vlastní předvolební kampaně.

Po obědě navštívili účastníci Letní akademie moderní politiky a práva Poslaneckou sněmovnu PČR a vyslechli výklad k vybraným aspektům českého parlamentarismu. Poté si studenti mohli sami „osahat“ práci zákonodárce, a to formou parlamentní simulace.

Cílem parlamentní simulace je:
Představit účastníkům proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně PČR. Pracuje se s návrhem zákona, který se blíží reálným podkladům. Během celého dne jsou simulována všechna tři čtení na plénu PS a jednání klubů. Součástí jednodenní simulace nejsou jednání výborů. Účastníci pracují pod dohledem odborného poradce, který v průběhu jednání vysvětluje, komentuje a hodnotí jednotlivé kroky účastníků. Procvičit si komunikaci a veřejnou prezentaci. Každý ze studentů by měl vystoupit před ostatní účastníky a hovořit do mikrofonu. Studenti si tak vyzkouší prezentovat svůj názor před ostatními, přičemž pro mnohé je to první zkušenost s mikrofonem. Procvičit si týmovou práci. Studenti jsou rozděleni do skupin pokud možno tak, aby se neznali. Během vymezeného času se tak studenti musí seznámit a vytvořit funkční tým.

Galerie