Letní akademie moderní politiky a práva 2009 – den první

V pondělí 24. srpna 2009 zahájila vysoká škola CEVRO Institut již druhý ročník unikátního vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva. Kurs, jenž se uskuteční ve dnech 24. – 28. srpna, je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.

Přednášky politologie, práva a mezinárodních vztahů doplní návštěva obou komor českého Parlamentu, diskuse na téma 20 let svobody (komunismus v ČR po roce 1989) a filmový seminář. Cílem Letní akademie je seznámit zájemce o studium politologie a práva se základy obou věd a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří politika naší země. Padesátka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při výuce společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí.

Letní akademie byla, po registraci a ubytování účastníků, zahájena přednáškou na téma Lisabonská smlouva. Prorektor vysoké školy CEVRO Institut JUDr., PhDr. Petr Kolář, Ph.D. zde ozřejmil právní rámec evropské integrace. V průběhu přednášky měli posluchači kursu rovněž možnost vyjádřit své názory a také diskutovat o daném tématu. Poté následoval společný večer a představení účastníků.

Více o projektu Letní akademie moderní politiky a práva 2009 můžete nalézt zde.

Galerie