Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2013

Datum konání akce:

Ve dnech 19.–23. srpna 2013 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již VI. ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz byl určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.

 

VI. ročníku Letní akademie, která se jako každoročně konala díky laskavé podpoře Nadace Konrada Adenauera, se zúčastnilo dvacet studentů z celé České republiky. Ve čtvrtek a pátek se k nim připojilo také několik středoškolských učitelů v rámci nultého ročníku populárně vzdělávacího kursu Česko včera, dnes a zítra

 

Den první – zahájení, 19. srpna 2013

Na programu prvního dne bylo zahájení, úvodní přednáška rektora CEVRO Institutu prof. Josefa Šímy a sociologicky laděná přednáška dr. Daniela Kunštáta. Program prvního dne zakončil večerní uvítací večírek, kde měli posluchači akademie možnost lépe se poznat. Hostem večírku byl i absolvent CEVRO Institutu, známý televizní moderátor Rey Koranteng.

Den druhý, 20. srpna 2013

Druhý den začal přednáškou politologa Ladislava Mrklase o vztahu českých politických stran a jejich voličů k evropské integraci. Pokračoval bude návštěvou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spojenou s přednáškou dr. Petra Koláře na téma "Jak vznikají zákony". Úterní program zakončí večerní filmový seminář vedený Janou Tomsovou. V jeho rámci bude promítán italsko-francouzský snímek Bio Ráj z roku 1988.

Den třetí, 21. srpna 2013

Na programu třetího dne byla dopolední přednáška věnovaná soukromým a veřejným dluhům v Evropě a v ČR, jíž přednesl ekonom dr. Václav Rybáček. Po obědě měli učastníci volno – v rámci individuálního programu si mohli prohlédnout pražské pamětihodnosti či vyrazit za nákupy. Program třetího dne zakončil populární projekt vysoké školy CEVRO Institut – parlamentní simulace moderovaná dr. Ladislavem Mrklasem.

Den čtvrtý, 22. srpna 2013

Čtvrteční dopololedne byla na programu přednáška o novém soukromém právu v podání dr. Bohumila Dvořáka. Po obědě se následovalo vystoupení dr. Michala Pehra o prvorepublikové demokracii a historických kořenech dnešních problémů. Večerní část čtvrtého dne Letní akademie byla věnována přednášce Ing. arch. Ondřeje Šefců o historii Karlova mostu, spojená s následnou plavbou po Vlatavě, ta byla již volitelnou částí programu.

Den pátý – závěr, 23. srpna 2013

V dopolední části posledního dne kursu se uskutečnila přednáška dr. Tomáše Sokola o korupci a trestním právu. Po přednáškce pak následoval Závěrečný test. Po obědě byla Letní akademie ukončena vyhodnocením závěrečného testu a předáním absolventských certifikátů a cen nejlepším absolventům. Certifikáty a ceny předal účastníkům prorektor CEVRO Institu dr. Ladislav Mrklas.

 

Kompletní program Letní akademie 2013 

 

Plakátek ke stažení

 

Galerie