Letní slavnostní promoce absolventů 2018

Ve čtvrtek 28. června 2018 se uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia a absolventů postgraduálních programů Master of Busines Administration, Master of Public Administration a Master of Laws.

Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci červnových termínu obhajob a státních závěrečných zkoušek. Kromě absolventů se slavnostního aktu v aule vysoké školy CEVRO Institut zúčastnili také jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí.

U příležitosti této promoce také dva absolventi obdrželi cenu rektora za nejlepší závěrečnou práci obhájenou v akademickém roce 2017/2018. Prvním z nich byl Kryštof Čižinský, absolvent magisterského programu Obchodněprávní vztahy a druhým pak Zdeňkek Strnad, absolvent postgraduálního programu MPA – Veřejná správa a lidské zdroje.

Případní zájemci o profesionální fotografie a video z promoce naleznou náhledy na www.albumpro.cz. Návod jak snímky vybírat a objednat naleznete zde.

Galerie