Podzimní slavnostní promoce absolventů a imatrikulace nových studentů 2018

Ve čtvrtek 11. října 2018 se uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci zářijových termínu obhajob a státních závěrečných zkoušek. Slavnostní den byl završen Imatrikulací nových studentů bakalářského a magisterského studia. Kromě absolventů a studentů se slavnostních aktů v aule vysoké školy CEVRO Institut zúčastnili také jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí.

U příležitosti promoce také jeden absolvent obdržel cenu rektora za nejlepší závěrečnou práci obhájenou v akademickém roce 2017/2018. Byl jím absolvent magisterského programu Veřejná správa Petr Kafka.

Případní zájemci o profesionální fotografie a video z promoce naleznou náhledy na www.albumpro.cz. Návod jak snímky vybírat a objednat naleznete zde.

Galerie