V. Kulatý stůl ČIMIB na téma „Úniky citlivých dat a jak se jim bránit“

Datum konání akce:

Český institut manažerů informační bezpečnosti uspořádal V. Kulatý stůl ČIMIB na téma „Úniky citlivých dat a jak se jim bránit“, který se uskutečnil 23. listopadu 2016 od 16.00 do 18.00 hodin v budově vysoké školy CEVRO institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Tematicky navázal na předchozí velmi úspěšný Kulatý stůl, věnovaný Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Únik citlivých dat představuje jedno z nejzásadnějších rizik, před kterým se musí každá organizace chránit. Incidenty z poslední doby (krádež zákaznické databáze T-Mobile, uniklé premiérovy emaily...) ukazují, že se jedná o reálnou hrozbu, která může zasáhnout jak komerční sféru, tak i státní instituce. Zpřísňující se legislativní požadavky (např. zmíněné GDPR ) a postihy vyplývající z jejich nedodržení, posilují argumenty pro nasazení řešení, která únik citlivých dat minimalizují.

Byly otevřeny tyto otázky:

  1. Jaké jsou reálné bezpečnostní problémy v oblasti ochrany citlivých dat –
    příklady z praxe
  2. Jaká jsou reálná rizika
  3. Jakými nástroji lze tato rizika minimalizovat
  4. Jak lze splnit legislativní požadavky na ochranu dat (ZOKB, GDPR)

Profily přednášejících:

Matěj Zachar
Matěj Zachar pracuje na pozici bezpečnostního projektového manažera ve firmě Safetica Technologies s.r.o. Po vystudování informační bezpečnosti na Fakultě Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně se zaměřil na ochranu citlivých dat v organizacích po celém světě. Jako projektový manažer vedl desítky úspěšných projektů zabezpečení dat. Kromě toho má zkušenosti s řízením informační bezpečnosti, realizací bezpečnostních auditů a analýzou rizik.

Jan Haruštiak
Jan Haruštiak má na starosti obchod ve firmě Safetica Technologies s.r.o. Pomohl zavést desítkám společnostem řešení pro ochranu citlivých dat. Předtím dlouhodobě působil v Uzbekistánu, kde zastupoval české společnosti na místním trhu při dodávkách investičních celků.

Pozvánka ke stažení

Galerie