Vychází kniha Václava Pilíka "Příkazní smlouva"

JUDr. Václavu Pilíkovi, Ph.D., odbornému asistentovi na katedře soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut, vyšla v lednu 2017 příručka "Příkazní smlouva". Text se zabývá praktickými otázkami i teoretickými základy a souvislostmi předmětného právního institutu.

Knihu vydává nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Popis je dostupný zde.