Další možnosti studia a práce v zahraničí

Na tomto místě naleznete další pravidelně aktualizované nabídky práce, stáží a studia v zahraničí, které nespadají pod program Erasmus. Role CEVRO Institutu u těchto nabídek spočívá pouze ve zprostředkování informace. Zájemci o tyto nabídky se musí se svými případnými otázkami obracet přímo na instituce zodpovědné za tyto nabídky.