Hospodářská politika


 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Kvalitní znalosti ekonomie s důrazem na jejich praktické použití
 • Schopnost kriticky myslet a tvořit si vlastní názory na ekonomické dění u nás i ve světě
 • Výborné a široké pracovní uplatnění 
 • Vynikající kontakty 
 • Špičkové vyučující 
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Unikátní navazující magisterský program PPE v angličtině, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia

Uplatnění:

 • Realizace vlastních podnikatelských projektů, řízení a vedení vlastního ekonomického subjektu
 • Ekonomické pozice ve státní správě i samosprávě
 • Manažerské pozice v soukromých firmách se specializací např. na průzkum trhu

Hlavní pilíře studia:

 • Ekonomie
 • Hospodářská politika
 • Management a řízení lidských zdrojů
 • Peníze, banky a finanční trhy
 • Právo a právní systém v ČR
 • Podniková ekonomika a podnikové finance
 • Český politický systém a politologie
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejnoprávní úprava podnikání
 • Účetnictví
 • Jazykové kurzy

Studijní plány


Profil absolventa

Úspěšní absolventi

Bc. Pavel Samčenko

Head of Custom Development/Product Manager, absolvent bakalářského oboru Ekonomie - Hospodářská politika a student magisterského mezinárodního programu oxfordského typu PPE - Philosophy, Politics, Economics

"na CEVRO Institutu mě chtějí opravdu něco naučit, z mé zkušenosti bohužel toto na českých VŠ běžné není"

Garant oboru a vyučující:


Partneři oboru:

 • věhlasná americká nadace Foundation for Economic Education studentům pomáhá s realizací zahraničních stáží, její specialisté se podílejí na výuce.

 

 IREF Europe