Katedry

Vysoká škola CEVRO Institut má celkem pět kateder, které odrážejí rozvoj jejích vzdělávacích aktivit. Katedry v prvé řadě zajišťují výuku v akreditovaných oborech. Jsou ale také místem pro vědecké a výzkumné aktivity školy, včetně odborné stránky pořádání konferencí a seminářů a publikační činnosti.


Katedry: 

Katedra soukromého práva
vedoucí katedry: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.  
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
vedoucí katedry: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
Katedra ekonomie
vedoucí katedry: Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy
pověřená vedoucí katedry: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií
vedoucí katedry: Ing. Jiří Šedivý

Vedle kateder zajišťují výuku i dvě ze specializovaných center školy:

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit
ředitel centra: PhDr. Jiří Frgal
Centrum středoevropských studií
ředitel centra: PhDr. Petr Valenta, Ph.D.