Knihovna

Knihovna a studovna vysoké školy CEVRO Institut slouží především, nikoli však výhradně, jejím studentům. Prezenční výpůjčka knih je umožněna i dalším zájemcům z řad účastníků akcí pořádaných VSCI.

V knihovně, která sídlí přímo v budově školy, je možné najít základní studijní literaturu z oblasti právních a společenských věd, ekonomie a také dalších vyučovaných a příbuzných oborů, včetně psychologie, managementu či komunikace. Dále zde zájemci najdou nejnovější čísla většiny domácích i některých zahraničních odborných časopisů.

Do budoucna bude knihovna rozšiřovat nejen svůj knižní fond, ale i další služby, včetně zapojení do mezinárodních databází odborné literatury.

Další důležité informace o knihovně mohou pak čtenáři získat v Knihovním řádu.


Studentům je k dispozici možnost kroužkové vazby na své práce.

Cena:
do 100 listů – 30 Kč
nad 100 listů – 50 Kč


Případné požadavky na knihovnu, prosíme, vyřizujte pouze formou emailu.
Vrácení zapůjčených knih je možné v tomto termínu uskutečnit na recepci školy.

Knihovna je Vám k dispozici v následujících hodinách:

Praha

Pondělí    13:00-16:00  
Úterý 8:00-12:00 13:00-16:00  
Středa   12:00-17:00  
Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-16:00  
Pátek 8:00-12:00 13:00-16:00  
Sobota 9:00-12:00 13:00-15:30

(pouze ve dnech probíhající výukyknihovnu zajišťuje

osoba, mající službu studijního oddělení)

Český Krumlov

Studenti v Českém Krumlově si mohou půjčit knihy, které jsou k dispozici přímo ve škole ve výukovém středisku v čase konání výuky, a to od osoby konající službu studijního oddělení. 

Knihy, které jsou k dispozici výhradně v knihově v Praze, si mohu studenti půjčit na základě předchozí domluvy s knihovnicí školy Bc. Kristínou Kučerovou. Požadované knihy jim budou pak do Českého Krumlova přivezeny osobou, která bude mít službu v nejbližším termínu. 

Kontakt:
Bc. Kristína Kučerová
Tel.: 221 506 711
email: kristina.kucerova@vsci.cz