Management sociálních služeb


 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná
 • Typ studijního programu - profesní

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Kvalitní vzdělání v unikátním bakalářském oboru v rámci celé ČR
 • Perfektní znalost sociální politiky a sociálního systému, teorií a metod sociálních práce, systémů sociálních a zdravotních služeb a specifických forem řízení v těchto sektorech a organizacích
 • Odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů, ekonomie veřejného sektoru i občanského, obchodního a pracovního práva
 • Výborné a široké pracovní uplatnění
 • Vynikající kontakty 
 • Praxe v renomovaných společnostech
 • Špičkové vyučující
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia

* Tento studijní program prochází akreditací Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Prozatím proto není možné vyplnit standardní přihlášku. Zájemci o studium, kontaktujte, prosím, prorektora pro studium Ladislava Mrklase prostřednictvím emailu ladislav.mrklas@vsci.cz. Ozve se a podá Vám aktuální informace.


Uplatnění:

 • Manažer poskytovatele sociálních služeb
 • Řídící úředník odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality
 • Řídící úředník odborů sociálních věcí na úrovni ústředních orgánů státní správy
 • Konzultant v oblasti řízení sociálních služeb
 • Konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy
 • Asistent poslance/senátora

Hlavní pilíře studia:

 • Sociologie
 • Sociální práce
 • Sociální politika
 • Ekonomie veřejného sektoru a služeb
 • Organizace a právní rámec poskytování zdr. a soc. služeb
 • Elektronická komunikace a zpracování dat
 • Občanské, obchodní a pracovní právo
 • Veřejné zakázky

Garant programu a vyučující:

          Další pedagogové