Master of Business Administration (MBA)

Prestižní studijní program MBA je postgraduální manažerské vzdělání, které přináší nadstavbové znalosti v oblasti managementu a bezpečnosti. Studovat jej můžete ve dvou specializovaných programech – Management a kybernetická bezpečnost v Praze a Management a bezpečnost v Ostravě. • Zahájení další studijní skupiny: 9. a 10. listopadu 2018
 • Přihlášky můžete podávat do 31. října 2018

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MBA.


Obecné informace

Forma a organizace studia

Vzdělávací program MBA je formou postgraduálního celoživotního vzdělávání. Je určen absolventům vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně. Organizace výuky je přizpůsobena uchazečům o studium, kteří jsou časově zaneprázdněni. Přednášky jsou koncentrované do dvoudenních víkendových soustředění, která se konají jedenkrát až dvakrát měsíčně. Posluchačům jsou k dispozici elektronické studijní materiály a knihovna vysoké školy. Další část studia představuje samostudium odborných materiálů.

 1. Program je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením.
 2. Tematický modul odpovídá jednomu výukovému soustředění v délce 12 hodin.
 3. Semestr zahrnuje 5 tematických modulů/výukových soustředění v celkovém objemu 72 hodin. Semestrem se rozumí uzavřené období zpravidla čtyř - šesti měsíců nezávislé na organizaci akademického roku vysoké školy.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Cena studijního programu  MBA – Management a kybernetická bezpečnost v Praze činí 119 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program. Cena studijního programu  MBA – Management a bezpečnost v Ostravě činí 99 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celé studium.

 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 100.000 Kč (+ 21 % DPH). resp. 85.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu.

Proč studovat MBA

 • špičkový lektorský tým
 • impuls pro profesní a kariérní růst
 • networking - vynikající kontakty z veřejné správy, byznysu, akademického a politického světa
 • nové zkušenosti při řešení odborné problematiky
 • praktická orientace výuky
 • nový pohled na úzce specializované oblasti z pohledu práva i managementu
 • rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností
 • výuka v centru Prahy a Ostravy

Praktická orientace výuky

Základní filozofií naší vysoké školy je vyváženost. Lektorské týmy tvoří zkušení akademici i špičkoví odborníci z praxe. K určitým aktuálním otázkám jsou do výuky zváni i hosté. Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi.


Ukončení certifikátem MBA

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MBA tradici.

Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.