MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)

Ve spolupráci s našimi partnery:
Český institut manažerů informační bezpečnosti,
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Deloitte, CyberGym Europe
a
Svaz průmyslu a dopravy ČR
vám představujeme exkluzivní třísemestrální postgraduální vzdělávací program, který od podzimu otevíráme pouze v Ostravě.


 • pro klíčové manažery, bezpečnostní pracovníky a vedoucí pracovníky v soukromé i veřejné sféře

 • Otevření programu je plánováno na říjen 2018
 • Přihlášky můžete podávat do 30. června 2018

Odbornými garanty programu a zároveň přednášejícími jsou:

 • Tomáš Pojar, M.A., prorektor VŠ CEVRO Institut, bývalý velvyslanec v Izraeli a náměstek ministra zahraničí ČR 
 • Ing. Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)
 • arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR
 • Tomáš Pluhařík, IT and Sec Lead ve společnosti Deloitte Czech Republic
 • Mgr. Eva Škorničková, specialistka na právní ochranu osobních údajů
 • Gen. mjr. Ing. Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru
 • Ing. Rostislav Jirkal, předseda představenstva CyberGym Europe
 • Ing. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
 • MUDr. Mgr. Ivan Langer, advokát, bývalý ministr vnitra a informatiky ČR
 • PhDr. Jiří Frgal, psycholog, konzultant a kouč
 • Ing. Petr Lukasík, generální ředitel Tieto Czech
 • Ing. Přemysl Soldán, CSc. bezpečnostní ředitel Tieto Czech
 • JUDr. Cyril Svoboda, diplomat, právník, bývalý ministr zahraničních věcí ČR
 • RNDr. Alexandr Vondra, diplomat, bývalý ministr obrany a zahraničí ČR, expert na mezinárodní vztahy

Rámcová struktura vzdělávacího programu MBA – Management a bezpečnost

 • Teorie bezpečnosti a vnitřní bezpečnost
 • Krizové řízení
 • Ústavní aspekty bezpečnosti
 • Mezinárodní zajištění bezpečnosti
 • Cybersecurity
 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Manažerské dovednosti a leadership
 • Ekonomická diplomacie
 • Zpravodajské složky
 • Trestní odpovědnost
 • Firemní bezpečnost
 • Workshop v kybernetické aréně CyberGym Europe
 • Zbrojní průmysl a zakázky
 • Bezpečnostní situace a trendy v Moravskoslezském kraji

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře
a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů vysoké školy CEVRO Institut.


Časový rozsah studia:

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • První a druhý semestr obsahují 6 bloků po dvou dnech (pátek a sobota). 12 hodin/blok, celkově 72 hodin/semestr. Třetí semestr probíhají konzultace k závěrečné práci.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do rámce každého semestru jsou navíc dle rozhodnutí vyučujících a na základě aktuální situace vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy.
 • Výuka bude probíhat 10 × v Ostravě a 2 × v Praze

Dílčí práce (eseje) předkládané na konci prvních dvou semestrů:

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splnil/nesplnil a zpětným komentářem hodnotitele.
 • Témata budou schválena měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce:

 • Téma závěrečné práce si student volí sám na základě konzultace s garantem semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 - 30 normostran.
 • Student si volí téma své práce nejpozději 2 měsíce před ukončením posledního semestru. Zároveň je určen vedoucí práce z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před komisí.
 • Obhajoba může být doplněna (doporučeno) audio vizuálními prostředky.

Cena postgraduálního vzdělávacího programu MBA – Management a bezpečnost:

 • Cena studia je 99 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MBA.
 • Členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Českého institutu manažerů informační bezpečnosti získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu.

Ukončení certifikátem MBA

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má manažerské vzdělání MBA tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí. 

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MBA

Konzultant pro další informace v Ostravě:
Ing. Vít Ruprich, Ph.D., MBA
vit.ruprich@vsci.cz, tel.: 739 602 923