Obchodněprávní vztahy


V rámci navazujícího studia oboru získáte:

 • Kvalitní právní kvalifikaci v rámci unikátního magisterského oboru v ČR
 • Perfektní znalost závazkového, korporátního a mezinárodního práva včetně ekonomických souvislostí
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (respektovaní soudci, úspěšní advokáti, tvůrci mnoha právních předpisů ČR)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Úspěšní absolventi

Bc. Monika Němcová, MBA

managing partner ve společnosti Atkinson & Partners, zabývá se developerskými a realitními projekty na území ČR i v zahraničí, absolventka studijního oboru Právo v obchodních vztazích a studentka magisterského navazujícího studia

CEVRO Institut je jiný level vysokoškolského vzdělávání. To myslím, říká vše.

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Závazkové právo, obchodní korporace
 • Právo kapitálových trhů
 • Trestní právo
 • Mezinárodní právo
 • Cenné papíry
 • Duševní vlastnictví
 • Peníze, banky, finanční trhy
 • Globalizace a mezinárodní obchod
 • Hospodářská politika a konkurence
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Realizace vlastních podnikatelských projektů (naši absolventi získají vzdělání a znalosti k tomu, aby svoji podnikatelskou činnost prováděli s potřebnou znalostí práva)
 • Junior právník v AK
 • Právní asistent v AK
 • Podnikový právník
 • Odborné pozice ve státní správě a samosprávě

Garant oboru a vyučující:


Profil absolvent


Studijní plány


Státní závěrečná zkouška