"Poučení z pandemie začleníme do výuky", říká k novému programu MUDr. Cabrnoch

Vysoká škola CEVRO Institut akreditovala nový studijní program Management sociálních služeb. Jedním ze členů týmu, které jej připravil a od podzimu 2020 začne realizovat je i MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, lékař, bývalý poslanec národního i Evropského parlamentu a ředitel Centra zdravotně-sociálních studií CEVRO Institutu. V rozhovoru odpovídá na otázky spojené s novým programem i jeho osobním zapojením. 

 

Na CEVRO Institutu působíte již delší čas. Prozradíte nám, jak se právě na této škole zrodila myšlenka nového studijního programu?

Před více jak osmi lety vzniklo v rámci CEVRO institutu Centrum zdravotně.-sociálních studií. Zaměřuje se právě na oblast zdravotní a sociální politiky, na vzdělávání a odborné diskuse v těchto oblastech.

Vznik centra právě na naší škole je logický. VSCI je škola zaměřená mimo jiné na vzdělávání  v oblasti veřejné správy. A právě sociální služby mají s veřejnou správou  mnoho společného. Sociální služby jsou službami ve veřejném zájmu, z významné části jsou zřizovány státem, kraji či obcemi, jsou ze strany veřejné správy regulovány i financovány.

V oblasti sociálních služeb jak na straně poskytovatelů, tak na straně veřejné správy působí mnoho skvělých lidí. Značná část z nich nemá odpovídající vzdělání, svou nelehkou práci se učí za chodu, sbírají zkušenosti kde se dá. My jim nabízíme řádné vysokoškolské vzdělání zaměřené cílena právě na jejich práci.

Nejen současná mimořádná situace ukazuje velký nedostatek pracovníků v sociálních službách. Tuto kritickou situaci si uvědomujeme a nabídkou prakticky zaměřeného vysokoškolského studia chceme přivést do sociálních služeb nové absolventy středních škol i pracovníky z jiných oblastí, které práce v sociálních službách zajímá a vidí v ní svou budoucnost.

Vy jste vzděláním lékař. Nový program má v názvu sociální služby. Souvisí zdravotnictví se sociálními službami? A budou i zdravotnické služby nějak akcentovány ve výuce?

Samotný název Centra zdravotně sociálních studií od počátku naznačuje jasně naše směřování. Násilné administrativní oddělení zdravotních a sociálních služeb neodpovídá skutečné praxi. Zvláště v oblasti dlouhodobé péče se prolínají. Mezi uživateli sociálních služeb jen těžko najdeme někoho, kdo by neměl současně zdravotní problémy. a stejně tak mezi pacienty v dlouhodobé péči je mnoho těch, kdo potřebují sociální služby. 

Ačkoli se náš studijní program jmenuje management sociálních služeb, naši studenti se během studia seznámí dost podrobně i se souvisejícími službami zdravotními. Našim cílem je připravit absolventy na každodenní praxi a v ním je znalosti překryvu sociálních a zdravotních služeb nezbytností. 

Prozraďte nám, jaké bude vaše osobní zapojení. Na které předměty s vaší účastí se mohou studenti těšit? 

Těším se na každodenní setkávání se studenty, ať již denního, nebo kombinovaného studia.  Rád se s nimi podělím o zkušenosti v oblasti organizace poskytování sociálních služeb a legislativy, která se k tomu vztahuje. Své zkušenosti nabyté během deseti let práce v Bruselu bych rád využil při přednáškách o evropské legislativně, ovlivňující poskytování sociálních služeb u nás i u našich sousedů. 

Mnoho let se zabývám problematikou překryvu zdravotních a sociálních služeb a rád bych studentům předal své názory i v této oblasti. Další mojí srdeční oblastí je  využívání informačních a komunikačních technologií při poskytování sociálních i zdravotních služeb. Jen na okraj, aktuální pandemie, která zásadně mění náš každodenní život, akcentuje právě tuto oblast a zdůrazňuje její přínosy. Nakonec, ale rozhodně ne jako poslední, bych rád zdůraznil mimořádný objem praktickou výuku, která je do studijního programu zahrnuta. Těším se na spolupráci s úřady i poskytovateli služeb, kteří v rámci praktické výuky naše studenty přijmou a seznámí je s praktickou stránkou sociálních služeb.

Zaměstnanci ve zdravotnictví i sociálním sektoru stojí dnes v boji s pandemií v první linii. Promítnou se nějak jejich zkušenosti do nového programu? 

Pandemie zásadním způsobem změnila naše životy. Každý den sledujeme v přímém přenosu, jak se nákaza šíří, jak probíhá testování a objevují se bohužel stále noví nakažení. Je stále zřejmější, že nejzávažnějšími problémy je nízká připravenost na takovou situaci a nedostatek kvalifikovaných odborných pracovníků. 

Nyní řešíme problémy dneška a snažíme se předvídat, co přinese zítřek. Až se situace uklidní, přijde bezpochyby čas na analýzy a hodnocení, a především na poučení. Naše škola se toho určitě bude účastnit, našim studentům nabídneme účast na seminářích a konferencích, které budou věnovány pandemii a otázkám, které přinesla. Bezpochyby začleníme poučení z pandemie i do řádné výuky.