Pro uchazeče

Základní otázku, kterou si jako uchazeč o studium jistě položíte, je, proč studovat právě na naší škole. My si dovolíme nabídnout Vám odpověď. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské i postgraduální programy. Získáte kvalitní vědomosti, znalosti a schopnosti, které na trhu práce mají svou hodnotu. Budete se učit od nejlepších v oboru – docentů, profesorů, expertů a špiček z praxe. Individuální přístup je u nás samozřejmostí. Během studia se vybavíte těmi nejlepšími kontakty z akademického světa, veřejné správy, byznysu, politiky i bezpečnostních složek. U nás budete součástí akademického týmu. Našim studentům dáváme pro jejich projekty prostor. Všechny studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované formě. Naše škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami, na kterých jsou studijní stáže běžné. Během studia Vám zajistíme pracovní stáže v českých či zahraničních firmách a institucích. Čeká vás bohatý společenský život a rodinná atmosféra v historických budovách v centru měst. 

Elektronická přihláška

  • Vyplnění elektronické přihlášky nezabere více než 5 minut.
  • Elektronická přihláška je plnohodnotnou přihláškou.
  • Podání elektronické přihlášky je zvýhodněno.
  • Před vyplněním přihlášky si přečtěte podrobnosti o přijímacím řízení.