"Program odpovídá potřebám managementu poskytovatelů sociálních služeb", říká šéf jejich asociace Jiří Horecký

Ing. Jiří Horecký, Ph.D. MBA je nejenom prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Unie zaměstnavatelských svazů, ale také jednou z klíčových osobností nového studijního programu Management sociálních služeb. V rozhovoru hovoří o důvodech vzniku nového programu, svém podílu na něm i zkušenostech, které přináší koronavirová pandemie. 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb i vy osobně jste se podílel na vzniku nového programu. Proč? 

Jedním z hlavních cílů Asociace je zvyšování kvality poskytovaných služeb a to není bez potřebných informací, znalostí a zkušenostní možné. Základním předpokladem je tedy také existence nových vysokoškolských studijních programů, které však nejsou pouze teoretické, ale odpovídají potřebám managementu poskytovatelů sociálních služeb. To je hlavní důvod našeho zapojení.

V čem se tento program liší od nabídky jiných vysokých škol? 

Obecně je programů zaměřených na sociální služby či dlouhodobou péče velmi málo. Tento akcentuje také manažerské schopnosti a znalosti, právní vědomí, ale přináší také vhled do mezinárodního porovnání sociálních politiky a sociálních služeb.

Prozraďte nám, jaké bude vaše osobní zapojení. Na které předměty s vaší účastí se mohou studenti těšit? 

Mé pracovní vytížení mi umožnilo zapojit se pouze do některých předmětů, konkrétně se budu s posluchači potkávat v předmětech zaměřených na sociální politiku, dlouhodobou péči a organizaci, včetně řízení kvality a risk managementu v ní. 

V souvislosti s koronavirovou pandemií se hodně mluví o sociálních službách. Bude zkušenost s krizovou situaci nějak zohledněna ve výuce? Budou studenti připravováni na takovéto mezní situace?   

Myslím si že nás současná krize poučila, že musíme být více připraveni. Nejen na možnou celkovou globální krizi nebo krizi v některém segmentu, jako sociální služby, ale nedávný požár v DOZP Vejprty ukázal, že jsou také krize jednotlivých organizací. Právě např. krizový management, komunikační dovednosti nebo tzv. crises leadership je nutné obsáhnout ve vzdělávacích programech.