Školné a poplatky

Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s Vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku. Výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách.


ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Praha (půlroční platba)


Bakalářské studium

Prezenční forma
Politologie a mezinárodní vztahy 26.500 Kč
Hospodářská politika 26.500 Kč
Praxe veřejné správy 26.500 Kč
Bezpečnostní politika 26.500 Kč
Právo v obchodních vztazích 27.500 Kč

Kombinovaná forma
Politologie a mezinárodní vztahy 27.500 Kč
Hospodářská politika 27.500 Kč
Praxe veřejné správy 27.500 Kč
Bezpečnostní politika 27.500 Kč
Právo v obchodních vztazích 28.500 Kč

Navazující magisterské studium

Prezenční forma
Politologie 29.500 Kč
Philosophy, Politics, Economics (PPE) 28.000 Kč*
Veřejná správa 29.500 Kč
Bezpečnostní studia 29.500 Kč
Obchodněprávní vztahy 30.500 Kč

Kombinovaná forma
Politologie 30.500 Kč
Bezpečnostní studia 30.500 Kč
Veřejná správa 30.500 Kč
Obchodněprávní vztahy 31.500 Kč

Český Krumlov (půlroční platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
22.500 Kč 26.500 Kč

  • Standardní doba bakalářského studia: 3 roky / 6 trimestrů.
  • Standardní doba navazujícího magisterského studia: 2 roky / 4 trimestry.
  • Administrativní poplatky spojené se studiem naleznete zde.

Postgraduální studium MBA / MPA / LL.M.
MBA - Management a kybernetická bezpečnost 119.000 Kč (143.990 Kč s DPH)
MPA - Veřejná správa a lidské zdroje 99.000 Kč (119.790 Kč s DPH)
MPA - Bezpečnostní a krizový management 99.000 Kč (119.790 Kč s DPH)
MPA - Diplomacie 89.000 Kč + 13.440 Kč DPH*
LL.M. - Ochrana informací 99.000 Kč  (119.790 Kč s DPH)
LL.M. - Alternativní řešení sporů 99.000 Kč  (119.790 Kč s DPH)
LL.M. - European Business Law 109.000 Kč  (131.890 Kč s DPH)

* Celková cena za třísemestrální studijní program je 89.000 Kč + 13.440 Kč DPH. Cena studia je tvořena dvěma položkami, z nichž část nepodléhá DPH (25.000 Kč) a část podléhá (64.000 Kč + 21 % DPH).

Jedná se o ceny za celé studium.