Středisko Český Krumlov

V Jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut, z.ú. dva bakalářské a tři navazující magisterské obory. Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě. Zájemci o prezenční studium však tyto obory mohou studovat v Praze.

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008.

V akademickém roce 2019/2020 studuje v centru Českého Krumlova více než 80 studentů.


Studijní obory v Českém Krumlově:

Kód programu Studijní program Kód oboru Studijní Obor Stupeň studia
B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa Bc.
B6804 Právní specializace 6804R035 Právo v obchodních vztazích Bc.
N6807 Veřejná správa 6202T056 Veřejná správa nMgr.
N6812 Soukromoprávní studia 6804T039 Obchodněprávní vztahy nMgr.
N6807 Veřejná správa 6806T018 Bezpečnostní studia nMgr.

Školné:

Pro studenty přijaté ke studiu v Českém Krumlově do akademického roku 2017/2018 (půlroční platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
22.500 Kč   26.500 Kč

Den otevřených dveří:

Ve středisku vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. v Českém Krumlově se dny otevřených dveří konají obvykle každý první čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. Aktuální termíny naleznete v sekci Dny otevřených dveří.


Kontakt:

Ludmila Habadová

email: ludmila.habadova@vsci.cz

CEVRO Institut, z.ú.
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01 Český Krumlov
Tel.: 774 427 401

Úřední hodiny střediska:

  • vždy první čtvrtek v měsíci v čase 15.00-16.30 hodin - přítomen bude osobně prorektor pro studium Dr. Ladislav Mrklas

 

 

 

 


 

Kromě výuky pořádá středisko také konference a semináře:

2017 - Setkání s JUDr. Tomášem Sokolem - organizované ve spolupráci s s českokrumlovskou pobočkou Jihočeské hospodářské komory; čtvrtý ročník konference Soukromé právo ve veřejné správě: Aktuální změny v pracovním právu s přihlédnutím k zaměstnancům ve veřejném sektoru

2016 – Magda Vášáryová vs. Tomáš Pojar – veřejná debata Aktuální hrozby pro Evropu

2015 – Setkání s JUDr. Tomášem Sokolem – pořádané ve spolupráci s českokrumlovskou pobočkou Jihočeské hospodářské komory a třetí ročník konference Soukromé právo ve veřejné správě: katastr nemovitostí

2014 – debata s Petrem Robejškem o bezpečnosti a blahobytu ČR a druhý ročník konference Soukromé právo ve veřejné správě, nad kterým převzala záštitu ministryně spravedlnosti Helena Válková

2013 – první ročník špičkově obsazené konference Soukromé právo ve veřejné správě za účasti prof. Karla Eliáše, prof. Jana Dědiče a mnoha dalších specialistů, nad kterou záštitu převzal ministr spravedlnosti Pavel Blažek a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda

2011 – konference Národního parky – právní úprava a veřejná správa, které se zúčastnili mj. náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař nebo ředitel NP a CHKO Šumava Jan Stráský.

Parlamentní simulace pro studenty z jihočeských gymnázií a jiných středních škol: 2008, 2009, 2010, 2011, 20122013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

2010 – přednáška politologa Petra Robejška o evropské integraci a seminář Dlouhodobé i aktuální problémy české veřejné správy pod vedením starosty Hluboké n. Vlt. Tomáše Jirsy.

2009 – semináře Ochrana pokojného stavu správními orgány za účasti ombudsmana O. Motejla a Problematika vlastnictví v praxei veřejné správy

Speciální kapitolu činnosti střediska pak tvoří pořádání pravidelných reprezentačních plesů celé vysoké školy CEVRO Institut, z.ú. v krásném prostředí Zámecké jízdárny. Plesy proběhly v letech 2012, 2013, 2014 a 2015.