Studijní oddělení Český Krumlov

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Středisko Český Krumlov


Ludmila Habadová
email: ludmila.habadova@vsci.cz
Tel.: 774 427 401

Úřední hodiny studijního oddělení

V období od června do září jsou úřední hodiny výhradně po telefonické domluvě.

Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01  Český Krumlov

Více informací o studiu v Českém Krumlově naleznete zde.