Studijní oddělení Český Krumlov

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Středisko Český Krumlov

V návaznosti na opatření vlády ČR v boji s koronavirem jsou úřední hodiny studijního oddělení až do odvolání zrušeny! V případě potřeby lze studijní oddělení kontaktovat e-mailem na studijni@vsci.cz nebo prostřednictvím telefonních čísel 221 506 706 / 221 506 707.


Jitka Káplová
email: jitka.kaplova@vsci.cz
Tel.: 774 427 408

Úřední hodiny studijního oddělení

Vždy v době kontaktní výuky a dále dle dohody na výše uvedeném emailu. 

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01  Český Krumlov

Více informací o studiu v Českém Krumlově naleznete zde.