Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Studijní oddělení – Praha

V návaznosti na opatření vlády COVID-19 jsou úřední hodiny studijního oddělení až do odvolání upraveny (viz níže). Všechny zájemce o informace prosíme, aby využívali emailového kontaktu (studijni@vsci.cz) nebo telefonních čísel 221 506 706 / 221 506 707.

Informace, za jakých podmínek, můžete navštívit budovu školy, všichni studenti dostali emailem ve čtvrtek 16. 4. Podmínky od 27. 4. platí pro studenty všech ročníků.

úřední hodiny

Pondělí 13.00-17.00    
Úterý 9.00-12.00    
Středa 13.00-17.00    
Čtvrtek 9.00-12.00    
Pátek 9.00-12.00 13.00-15.30 (v době výuky)

Mimo úřední hodiny je možný individuální termín návštěvy na základě předchozí domluvy (studijni@vsci.cz).

Mgr. Anna Dytrtová   221 506 706  anna.dytrtova@vsci.cz
Simona Zvelebilová 221 506 707 simona.zvelebilova@vsci.cz


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1