Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Studijní oddělení – Praha

Informace pro uchazeče - tel. 774 427 404

Prázdninový provoz!!! 

22. 7. - 5. 8. DOVOLENÁ

6. 8. - 31. 8. úřední hodiny vždy ve středu od 13.00 do 17.00 hodin

Mimo úřední hodiny je možný individuální termín návštěvy na základě předchozí domluvy (studijni@vsci.cz).

vedoucí  Mgr. Ludmila Habadová   221 506 779        ludmila.habadova@vsci.cz
referentka Mgr. Anna Dytrtová   221 506 706  anna.dytrtova@vsci.cz
referentka Bc. Markéta Kučerová    221 506 707 marketa.kucerova@vsci.cz


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1