Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Studijní oddělení – Praha

úřední hodiny

Pondělí 13.00-17.00    
Úterý 9.00-12.00    
Středa 13.00-17.00    
Čtvrtek 9.00-12.00    
Pátek 9.00-12.00 13.00-15.30 (v době výuky)

Mimo úřední hodiny je možný individuální termín návštěvy na základě předchozí domluvy (studijni@vsci.cz).

Mgr. Anna Dytrtová   221 506 706  anna.dytrtova@vsci.cz


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1