Studijní programy

Všechny bakalářské a magisterské studijní programy je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výjimkou je anglickojazyčný magisterský program Philosophy, Politics, Economics, který nabízíme jen ve formě prezenční. 

Bakalářské studijní programy


Navazující magisterské studijní programy


Postgraduální studijní programy

Všechny postgraduální studijní programy nabízíme výhradně v kombinované formě studia.