Naši pedagogové

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA

expert na bezpečnost, do roku 2020 příslušník Policie ČR, bývalý ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, člen Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, pedagog studijního oboru Bezpečnostní studia a postgraduálního studijního programu MPA - Bezpečnostní a krizový management, v rámci katedry Bezpečnostních studií vyučuje předmět Vnitřní bezpečnost státu a Policie ČR, Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR, Bezpečnostní hrozby, Krizové řízení

email: martin.hrinko@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace